Ako viesť žiakov k samostatnosti

Je veľa žiakov, pri ktorých si povieme, že „ten sa v živote nestratí“. Máme tým na mysli určitú dávku samostatnosti. Priveľká asertivita, ktorú si občas zamieňame so životaschopnosťou, však nemusí byť automaticky kľúčom k úspešnému životu. Sú tiež ďalšie schopnosti, na ktorých záleží. Ako ich môžeme podporiť? 1. Učte žiakov komunikovať „Ja zaklopem, ty hovoríš“– je štandardnou situáciou pri […]

Mali by žiaci mať právo robiť si videozáznamy vyučovacích hodín?

Rýchly rozvoj technológií prináša do rôznych sfér života problémy, ktoré by sme si pred 20 rokmi vôbec nevedeli predstaviť. Týka sa to, samozrejme, aj školstva. Medzi takéto problémy patrí aj otázka, či by žiaci mali mať právo robiť si videozáznamy vyučovacích hodín. Dnes má mnoho žiakov mobily, na ktorých je to pokojne možné a už sa vyskytli prípady, […]

Školstvo a práva detí

Porušovať Dohovor o právach dieťaťa môže byť ľahšie, než si myslíte  V roku 1959 prijala Organizácia spojených národov Deklaráciu práv dieťaťa. Obsahovala 10 zásad, ktorými by sa mali štáty riadiť vo vzťahu k deťom a mládeži. Tieto zásady boli neskôr podstatne rozpracované a doplnené v Dohovore o právach dieťaťa, ktorý prijala OSN 20. novembra 1989. Tento dohovor bol postupne ratifikovaný 195 […]

Dvadsať percent podľa seba

Možno ste už počuli, že vo firme Google môže každý zamestnanec venovať 20 % svo­jho pracovného času vlastným projektom. V tomto čase nemusí robiť to, čo od neho vyžaduje zamestnávateľ, ale sám si vyberie nejaký problém či tému a tej sa venuje. Nie je to novinárska kačica. Mám bývalého žiaka vo švajčiarskej pobočke Goo­g­lu a ten mi to potvrdil. A hneď aj […]

OPŠ 337: Zebra

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Čo myslíte, je zebra biele zviera s čiernymi pruhmi po tele alebo čierne zviera s bielymi pruhmi po tele?

O neuznaných profíkoch, smutnom vtipe, voľnom čase a učiteľoch obľubujúcich systém

Sme profíci, ale nik nás neuznáva TALIS 2018 bola medzinárodná komparatíva štúdia o učiteľoch a riaditeľoch škôl. V čom sa podľa jej zistení naši učitelia líšia od kolegov v iných krajinách OECD? 1. Majú mimoriadne vysokú mienku o svojej kompetentnosti. 2. Majú mimoriadne intenzívny pocit nedocenenia v spoločnosti. 3. Majú nízku mieru inovatívnosti. Všetky tri zistenia podpisujem, pričom najväčší problém vidím v tom […]

OPŠ 338: Koľko kníh prečíta človek za život?

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Máte predstavu o tom, koľko ste za celý doterajší život prečítali kníh? Niektorí ľudia to vedia celkom presne. Napríklad aj hudobník Art Garfunkel, člen slávneho dua Simon & Garfunkel. Dnes 77-ročný Art si už 50 rokov vedie zoznam všetkých kníh, […]

Chvála chaosu

Nie každý musí vedieť, čo je to hláskoslovie alebo vypočítať objem zrezaného ihlanu Sediac v našej obľúbenej kaviarni sme nechtiac počúvali rozhovor dvoch mladých dám. Jedna z nich s veľkým presvedčením vysvetľovala, že „keďže tie decká nevedia hláskoslovie, ona im tie päťky dá a dá, nech si riaditeľka hovorí, čo chce“. Druhá sa zdala byť trochu miernejšia, ale tiež […]

Ako rozhýbať dnešnú mládež

Nie som žiadny športový preborník a moja kondícia je väčšinou slabá. Napokon ale amatérske nadšenie dozrelo k účasti na pár triatlonoch a polmaratónoch. Tieto akcie majú skvelú atmosféru a motivujú dať si športové ciele, ísť za nimi, dostať sa do kondičky. Mnohé z toho (stanovenie a napĺňanie cieľov, hľadanie svojich hraníc a záujmov) sú dôležité veci pre úspešný život po škole. Aj preto som sa rozhodol […]

O manipulácii a demokracii

Zamyslenie sa nad použitím filmu Psí ostrov na hodine Film ako pomôcka učiteľa nie je svetoborný objav. Pustenie filmu deťom je v mnohých prípadoch aj koncová aktivita učiteľa. Klasický film zaplní tri vyučovacie hodiny, nič viac si lenivý učiteľ nemôže priať. Pre opačný typ učiteľa je to hrôza – film zhltne tri hodiny a následná práca s ním si […]

OPŠ 335: Aktívna slovná zásoba

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť: Aktívnou slovnou zásobou rozumieme zoznam slov, ktoré človek používa, keď hovorí. Vedci zistili, že v súčasnosti má (americké) 6-ročné dieťa aktívnu slovnú zásobu asi 1 000 slov. Pritom v roku 1950 to bolo až 4 000 slov. Napadajú vám nejaké vysvetlenia tohto […]

Viac hláv, viac chaosu

Ľudová múdrosť nás presviedča, že viac hláv – viac rozumu. My, matematici, to zvykneme formulovať presnejšie: viac hláv – viac alebo rovno rozumu. Právnici majú zasa svoju stavovskú verziu: traja právnici – štyri právne názory. A manažéri vedia, že čím viac hláv vo vedení, tým ťažkopádnejšie či chaotickejšie riadenie. Školstvo má mnoho problémov a len ťažko hľadá […]