Ako na prevenciu v škole

Plán prevencie je dôležitou súčasťou školy Každá škola by mala mať rozpracovaný plán preventívnych aktivít na školský rok. Ak vám naozaj záleží na predchádzaní sociálno-patologickým javom u žiakov a na vytváraní bezpečného prostredia, mali by ste rešpektovať niekoľko zásad pri tvorbe plánu prevencie. Úspech prevencie totiž veľmi závisí od toho, ako sa k nej pristupuje. 1. Definujte oblasti Ak máme niečomu predchádzať, […]

Žiacke vedomostné súťaže – pomáhajú alebo škodia?

Aké sú námietky a protiargumenty ku kontroverznej téme vedomostných súťaží? V tej či onej forme sa venujeme organizovaniu žiackych súťaží viac ako 25 rokov. Za ten čas sme si otázku z nadpisu kládli mnohokrát. Uvažujeme o tom najmä vtedy, keď sa stretneme s negatívnym názorom. Tu je päť najčastejších námietok proti súťažiam: Prvá námietka Náš trhovo orientovaný kapitalistický svet je […]

Čo ak máte v triede Gretu?

Celý svet dnes hovorí o šestnásťročnej švédskej dievčine Grete. Myslím, že by sa o nej malo hovoriť aj v zborovniach. Jej príbeh je totiž zaujímavý a poučný aj z hľadiska fungovania našich školských systémov. Keby Greta chodila do slovenskej školy, bola by určite žiačkou so ŠVVP. Ako 11-ročná sa totiž stala depresívnou, letargickou, na istý čas prestala jesť a rozprávať. […]

Zostať či odísť?

Kandidatúra na riaditeľa školy prináša rôzne riziká – táto situácia nie je v našom školstve ojedinelá Tento príbeh sa stal na istej základnej škole na strednom Slovensku. Pre zachovanie anonymity sú niektoré fakty pozmenené. „Ku koncu minulého školského roka som sa rozhodol kandidovať na riaditeľa našej základnej školy. Myslím si totiž, že škola má veľký potenciál, ktorý súčasné vedenie nevyužíva. […]