Keď sa žiaci neučia, treba zmeniť školy

Nie je žiadnym tajomstvom, že situácia v našich školách je čoraz horšia. Spoločnosť ju napriek tomu nerieši. Záujem médií, politikov i rodičov je dlhodobo nedostatočný a navyše sa obmedzuje iba na vybrané „kauzy“, ktoré sú možno mediálne atraktívne, avšak z hľadiska celého systému zďaleka nie najpodstatnejšie. Všetko nasvedčuje tomu, že mnohé z problémov našich škôl sú globálnej povahy. Nejde iba o slovenské […]

O plači, ktorý nikto nepočuje

Vivaldi je príbeh o dievčatku, ktorému sa skončia prázdniny a ono sa musí vrátiť do školy, do ktorej sa mu vôbec nechce. Všetko odrazu smrdí ako tabuľa, krieda a trieda. Je o pocitoch dievčatka, ktoré v škole nerozpráva. Deti sa mu vyhýbajú a nám je jej ľúto.  Nie je to príbeh, kde vás ženie do čítania zvedavosť, skôr je to opatrné otáčanie strán so […]

Osobnostný kredit učiteľa a výsledky žiakov

Aby sa žiaci efektívne učili, musia mať vysokú mienku o svojom vyučujúcom O systematizáciu pedagogického výskumu sa pokúšajú viacerí autori. Ja som si na začiatok zvolila výskumníka Johna Hattieho, ktorý svoje poznatky zhrnul v knihe Visible learning for teachers. Vychádzam z aktuálneho rebríčka z roku 2018. Nebudeme rozoberať všetkých 250 položiek, ale začneme na úrovni koeficientu sily vzťahu 0.90. Zo štatistického […]

Videokonferencia v školských podmienkach

Pri hľadaní nových možností, ako zlepšiť vyučovanie, som sa rozhodol pre Skype a IKT. Inšpiráciou mi do istej miery boli aj webináre –videokonferencie, ktoré sme robili v Komenskom inštitúte. Rozhodol som sa využiť Skype a osloviť odborníka na tému, o ktorej sa aktuálne na hodinách so žiakmi rozprávame.  Rečnícky prejav a práca novinára Mojimi partnermi sa stali dvaja odborníci s výbornou expertízou vo svojej […]