Učte moderne, inovatívne a zážitkovo. Učte s Fenoménmi sveta.

Ako učiť moderne, atraktívne a pritom jednoducho a efektívne? Akým spôsobom zaujať žiakov a motivovať ich k väčšej aktivite na vyučovaní? Ako premeniť bežnú vyučovaciu hodinu na zážitok z poznávania? Odpovede na tieto otázky prináša nový školský predmet Fenomény sveta, ktorý si už v praxi vyskúšali stovky základných škôl z celého Slovenska. Jedinečný vzdelávací obsah Fenomény sveta prinášajú do tried vzdelávací […]

Fenomény sveta pokračujú aj v tomto školskom roku

Do pilotného projektu sa zapojilo 800 škôl Vzdelávací obsah Fenoménov sveta tvoria tlačené materiály plné pestrých aktivít, ktoré sú doplnené o videá BBC, interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva a vzdelávaciu hru. Fenomény sveta sú určené pre všetkých učiteľov, ktorí majú záujem učiť zážitkovo, moderne a atraktívne, a vďaka tomu pritiahnuť pozornosť žiakov. Fenomény sveta sa v minulom školskom roku zamerali na päť tém: […]