Prieskum spokojnosti učiteľov s učebnicami (2.)

Osvojenie si čítania je veľmi náročný proces a úloha šlabikára je v ňom kľúčová. Pre prváka má šlabikár významné postavenie aj v tom, že ho učí narábať samostatne s učebnicou, v poznaní, že sa vie naučiť niečo sám, v rozvíjaní jeho trpezlivosti a sebahodnotenia. Dôležité sú preto logické následnosti, prehľadnosť, prítomnosť aktivizujúcich prvkov… Navyše, žiak má byť od začiatku vzdelávania vedený k pozitívnym […]

Surfujte s nami: Január 2020

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov Bezpečne na nete Bezpečnosť na internete je témou, ktorá sa dotýka nielen detí, ale aj dospelých, rodín aj školy. Venovať sa jej môžete nielen na informatike, ale aj na etickej výchove. Okrem známeho projektu ovce.sk, môžete využiť aj materiály projektu spoločnosti ESET. Na stránke nájdete materiály pre rôzne vekové […]

Zvýšenie platu o 30 %

Z chodby sa ozýval mohutný krik detí. Život sa predieral všetkými škárami a nedalo sa pred ním uniknúť. Ani úporná snaha pedagogického zboru ho svojím intenzívnym pôsobením nedokázala zhatať a primerane školským poriadkom spacifikovať. Dokonca ani školský vzdelávací program nezastavil túto riavu kypiacu radosťou a túžbou po vzdelávaní. Busta Komenského sa spokojne usmiala, vonku práve prebiehala škola hrou, tretiaci […]

Knižné žihadlo

Koľko toho viete o včelách? Nezaskočia vás už bežné detské otázky a vy ostanete v pomykove? Koľko včiel je v úli? Ako dokážu komunikovať? Vyhynie ľudstvo bez včiel? Vraj to s touto hrozbou, ktorú predstavuje vyhynutie včely medonosnej a následné neopeľovanie rastlín, nie je až také vážne, včely údajne až takým kvalitným opeľovačom nie sú. Mucha je v tomto omnoho úspešnejšia, väčšinu […]

Semienka vedomostí

Učiteľka geografie pozvala do školy cestovateľov, ktorí pripravili netradičné vyučovanie V našej škole sa zastavil trojčlenný tím nadšencov z neziskovej organizácie SEEDS. Žiaci sa tešili, že sa v tento deň veľmi nezadýchajú pri učení, no opak bol pravdou. Netrvalo dlho a interaktívne prednášky všetkých prítomných postupne a nenápadne vtiahli do deja. Prednášajúci boli skúsení cestovatelia, ktorí vďaka spôsobu podania vybranej […]

Je rozumné spájať základné školy s gymnáziami a vytvárať tzv. spojené školy?

V súčasnosti sa v Bratislave uvažuje o spojení dvoch škôl – základnej školy a gymnázia. V našom školskom systéme máme pomerne veľa tzv. spojených škôl, teda škôl, ktoré vznikli organizačným spojením dvoch pôvodne samostatných škôl. Často dochádza ku spojeniu základnej školy a gymnázia, ale existujú aj iné typy spojených škôl. Odhliadnime od samotného názvu takýchto škôl („spojená škola“), ktorý nám pripadá […]