Nezadusiť svoje ja

Citlivé vnímanie sveta oslobodené od rodových stereotypov by sa malo realizovať najmä na školách  „Čím budeš, keď vyrastieš?!“ Zasnívali sme sa a vysúkali šnúru možností. Alebo možno len to jedno vysnené povolanie. Boli sme malé deti. Nenaučené realizmu okolitého sveta.  Budem požiarnikom! S veľkými očami sme rozprávali, kde sa raz vidíme. Farbisto sme vykreslili, čo naša predstavivosť […]

Malo by sa ministerstvo školstva rozdeliť na dve?

Každý bývalý minister školstva by potvrdil, že agenda tohto ministerstva je mimoriadne široká. Od materských škôl cez základné, stredné, vysoké až po vedu, výskum, mládež a šport. Minister tak niekedy v priebehu jedného dňa môže riešiť nedostatok materských škôl, slovné hodnotenie na I. stupni, osemročné gymnáziá, Testovanie 9, duálne vzdelávanie na SOŠ, plagiátorstvo na VŠ, financovanie akadémie vied […]

Spätná väzba neláme väzy – tak v čom to väzí?

Kto chce byť učiteľom, musí sa naučiť poskytovať spätnú väzbu. A kto chce byť dobrým učiteľom, musí sa ju naučiť aj prijímať. Žiaľ, mnohým učiteľom to robí problém. A nielen učiteľom. Jedna moja známa Američanka, ktorá už vyše 20 rokov žije na Slovensku, nedávno v istej diskusii poznamenala, že Slováci nemajú kultúru spätnej väzby. Nevieme ju […]

Ako na témy, ktoré hýbu svetom tínedžerov

Možno sa zvyknete s deťmi rozprávať aj o témach, ktoré nie sú súčasťou učebníc. Ak vám dôverujú, ste pre budovanie ich názorov nesmierne dôležitý.   1. Neodpíš sa skôr, než dospeješ. Rizikové správanie v online svete. Nekončená téma, veľmi aktuálna, avšak pre pedagógov často vzdialená. Ak sa rozprávame s deťmi, aby nefajčili, väčšina dospelých s tým má skúsenosť. Tiež boli […]

Základné etické princípy pedagogiky

Ondřej Šteffl patrí medzi najinšpiratívnejších ľudí na českej pedagogickej scéne. Počas 25 rokov, čo sa poznáme, som od neho počul a čítal mnoho pozoruhodných úvah o škole a vzdelávaní. Ak ste na Facebooku, sledujte ho. Každý jeden jeho status je zaujímavým námetom na premýšľanie o poslaní (a budúcnosti) škôl a o pedagogickej práci.  Nedávno citoval základné princípy lekárskej etiky a položil otázku, či […]

Peniaze, rodina a výchova detí

Nedávno sme oslávili 20. výročie významných spoločenských zmien. Takéto zmeny vždy zasahujú aj do rodinného života, či už si to prajeme, alebo nie. V posledných desaťročiach minulého storočia sme na škole najčastejšie pomáhali rodičom a žiakom riešiť typické generačné nezhody v rodinách. Ako sa odvtedy zmenili rodiny súčasných študentov gymnázií a problémy, s ktorými najčastejšie zápasia? Dnešní rodičia našich žiakov […]