Na základnej škole je dôležité učiť zručnosti

Martina Nociarová učí biológiu, fyziku a chémiu na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepcie vyučovania prírodných vied ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj je zapojená už tretí rok. V rozhovore o tom, kedy si deti dlhšie pamätajú, čo sa naučia, a prečo by sa už nevrátila späť k frontálnemu vyučovaniu, ju vyspovedala Lucia BOROVSKÁ. Kedy si mala naposledy čistú radosť z hodiny? Predvčerom […]