Učenie na diaľku II.

Nielen online zaujímavé aktivity na dejepis a slovenský jazyk či iné predmety Zmysluplné online vzdelávacie aktivity umožňujú individualizáciu podľa záujmov žiakov, napr. tým, že žiaci dostanú zoznam tém a môžu si vybrať, ktorá im je najbližšia. Takisto je vítaný synergický efekt, teda aby mala prínos pre rozvoj žiaka či spolužiakov, prípadne aj pre učiteľa.    Historické dokumenty v […]

Dobre, učme pre život – ale čo to znamená?

Vydarené učiteľské kon­ferencie, o ktorých sme v DOB­REJ ŠKOLE už viackrát referovali, sa svojím názvom i programom snažia spropagovať slogan „Učme pre život!” Aby tieto slová nezostali iba prázdnym heslom, bolo by dobré vyjasniť si, čo sa nimi vlastne rozumie. Tento príspevok má byť úvodným impulzom k širšej diskusii na túto tému. K prvému slovu sloganu („učme”) mám drobnú terminologickú […]

Ako píšem slovné hodnotenia?

Skúsenosti a rady učiteľky, ktorá slovne hodnotí už 17 rokov Tento materiál vznikol s cieľom pomôcť učiteľkám a učiteľom začať hodnotiť slovne. Aký by mal byť postup pri slovnom hodnotení? 1. Rozsah a štruktúra priebežného i súhrnného slovného hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov je v právomoci učiteľa, s rešpektovaním zásad slovného hodnotenia. 2. Obsah slovného hodnotenia by mal pozitívne motivovať žiaka a súčasne by […]

Chcelo by to vešteckú guľu

Neviem, či ste to postrehli, ale téma budúcnosti ľudstva sa v uplynulých rokoch stala veľmi aktuálnou a diskutovanou. Svedčia o tom aj názvy kníh, ktoré v Česku a u nás vyšli v uplynulých rokoch: Co přinese budoucnost a jak ji přežít, Průvodce budoucností aneb jak si užít globální krizi, Budoucnost lidstva (Náš úděl medzi hvězdami), Obory budoucnosti, Jak […]

Princípy tímovej práce v triede

Tímová práca patrí k dôležitým aspektom života. Jeden z najvýznamnejších expertov v tejto oblasti, John C. Maxwell, sa ňou zaoberá v podobe princípov. Mnohé z nich sa dajú aplikovať i na prostredie našich škôl. Jeden je príliš málo na dosiahnutie veľkých výsledkov Keď sa pozrieme do rôznych oblastí našej spoločnosti, od sveta biznisu až po výnimočné športové úspechy tímov či jednotlivcov, […]

Ako reagovať na zmeny v školstve?

Flexibilitou sa pýši vo svojom životopise množstvo ľudí. Keď však príde na zmenu, robia všetko pre to, aby sa nemuseli prispôsobiť… V školstve sú pravidlá, ktoré trvajú storočia, ale aj tie, ktoré sa menia z minúty na minútu. Ak človek so zmenami počíta, môže sa vyhnúť stresu a strachu z nepoznaného. A potom lepšie zvláda aj zmeny nepredvídateľné.  1. Udržujte […]