Finančná gramotnosť v praxi

Počas online vzdelávania mi žiaci referujú, ako sa rodičia venujú zveľaďovaniu svojich domovov. Najčastejšie sa v tomto období maľuje a mení podlaha. Prečo nie, deti sa priučia manuálnym zručnostiam. Keďže mám rada matematiku v praxi, zadala som našim deviatakom projekt, ktorého cieľom bolo ukázať rodičom, že to čo sa učíme v škole, je potrebné aj pre bežný život. Deti […]

Galé a Ria prinášajú opäť umenie

Kniha Ako umelci vidia svet vyšla pomerne nedávno. Ak je vám jej názov akýsi povedomý, nemýlite sa. Zdá sa, že trojica autoriek Katarína Kosánová, Andrea Gregušová a ilustrátorka Nataša Štefunková si vychovávajú svojho malého čitateľa a v ňom nového milovníka umenia. Akéhosi malého objaviteľa umeleckých diel. Pár rokov dozadu vyšla autorkám kniha Ako maliari vidia svet. Už tam predznamenali […]

Surfujte s nami: Máj 2020

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov Edu.ceskatelevize.cz V dobe učenia sa na diaľku badať zvýšený záujem o edukačné videá. Vyhľadať ich na internete v dostatočnej kvalite a v jazyku, ktorý by bol pre žiakov zrozumiteľný, môže byť celkom tvrdý oriešok. Aj preto prichádza Česká televízia s projektom ČT edu. Na jeho stránke je dostupných viac ako 3 000 krátkych videí, ktoré […]

Surfujte s nami: Jún 2020

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov Banská univerzita Slovensko má bohatú banskú históriu, preto je škoda, že sa školské kurikulum baníctvu takmer vôbec nevenuje. Ak by ste chceli žiakom sprostredkovať poznatky o baníctve a témach, ktoré s ním súvisia, je tu pre vás stránka Banská univerzita, ktorú pripravil odborný tím z Katedry geografie a geológie na Univerzite Mateja Bela. Projekt […]

CLIL metóda na prírodovede a vlastivede

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci 3. ročníka učia obsah učiva nejazykových predmetov s využitím CLIL metódy. Pribudli im predmety prírodoveda a vlastiveda, v rámci ktorých sa v jednotlivých tematických celkoch nenásilnou formou stretávajú so zvukovou a písomnou podobou anglických slov, slovných spojení a viet, ktoré si osvojujú a dokážu použiť ako súčasť […]

Ako vytvoriť v triede vhodnú klímu pre žiakov?

Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci denne dostávajú do kontaktu s budovaním vzťahov so svojimi učiteľmi, ktorí pre nich predstavujú často iba formálnu autoritu. Ako môžeme v tomto kontexte nastaviť klímu v našich triedach tak, aby každý žiak dosiahol svoj potenciál? Budujte v triede dôveru Každý má zrejme skúsenosť, že nedostatok dôvery sa v nejakej miere negatívne prejavuje vo vzájomnom […]

Učenie na diaľku III.

Tipy na aktivity na hodiny slovenčiny a literatúry či cudzích jazykov V poslednej časti článkov o domácich aktivitách sa zameriam na dve aktivity použiteľné na hodinách literatúry alebo cudzích jazykov. Jazykové okienko  Túto aktivitu používam na začiatku vyučovania už niekoľko rokov. Nie je povinná, žiaci si môžu vybrať, či ju chcú alebo nie. Často ale […]

Bez podpory žiadna pozitívna zmena nemá nádej na úspech

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Osem rokov pôsobila ako riaditeľka pobočky neziskovej organizácie Člověk v tísni, ktorá sa zameriavala na začleňovanie vylúčených rómskych lokalít. Miroslava Hapalová je spoluautorkou viacerých publikácií, analýz a výskumov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Štyri roky pracovala ako analytička v organizácií MESA 10 v rámci iniciatívy To dá rozum. […]

Online prázdniny

Niet frustrovanejšieho učiteľa, ako keď sa rozpráva sám so sebou a žiaci si odmietajú zapnúť obraz. Kedysi boli učitelia normálni a teraz sú online. Kedysi sa učiteľ mohol aj vypnúť, no v dnešných časoch prakticky nemá šancu uniknúť a internetové pripojenie si ho nájde všade. Ťažko sa tá zmena popisuje, no následky na organizme učiteľa sú zrejme nezvratné. Austrálski […]

Čítajú? Čítajú.

Projekt, ktorý podporuje čítanie nielen na hodinách anglickej literatúry, ale vždy a všade Čítanie so sebou prináša množstvo výhod. O to smutnejšie je, že mnohí žiaci čítajú málo, alebo u nich dokonca absentuje akýkoľvek záujem o literatúru. Práve tento problém som si dala za úlohu riešiť v projekte All Booked alebo Ako motivovať žiakov k čítaniu, ktorý pod záštitou Komenského inštitútu […]

Najkrajšie miesta Slovenska – 10 skvelých tipov

Najkrajšie miesta Slovenska, kam vziať cudzincov, ktorí chcú spoznať našu krajinu.  Keď sa na Slovensko prisťahoval môj španielsky priateľ a neskôr ho prišla navštíviť sestra s partnerom, premýšľala som, čo im z našej krajiny ukázať. A nebolo to ľahké rozhodovanie. Krásnych miest je totiž u nás veľmi veľa. Ponúkam vám preto tipy na najkrajšie miesta Slovenska, ktorými boli moji […]

Ako sa efektívne naučiť to, čo potrebujeme

Prečo nehádzať flintu do žita, ak sa vaši žiaci nenaučia všetko hneď na prvýkrát, a ako ich mozgu pomôcť Poznajú to učitelia, rodičia, i žiaci. Venujete sa novému učivu, vysvetlíte ho sprava-zľava, urobíte všetky cvičenia v učebnici, dáte si ešte niekoľko kontrolných úloh a všetci ste spokojní – na konci hodiny všetci všetkému rozumejú, vedia, všetko sa zdá jednoduché […]

Perpetuum: Learnlife – škola, ktorá učí pre život

Na stáži v škole snov v španielskej Barcelone Po prvej návšteve Learnlife, vzdelávacieho laboratória budúcnosti, som od nadšenia celú noc nemohla spať. Tu chcem pracovať! Tu, kde sa učia naozaj potrebné veci. Kritické myslenie, práca s najmodernejšími technológiami, ale aj úprimné zdieľanie emócií a dôležitosť sebareflexie. Navyše neformálne, takže si ani nevšimnete, že sa učíte! Jednoducho škola […]

Zážitková matematika s Geogebrou

V  rámci Komenského inštitútu som tento rok realizovala projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem o matematiku s využitím softvéru Geogebra. Softvér Geogebra je podporným nástrojom nielen na výučbu geometrie a planimetrie, ale možno ju využiť i v téme Funkcie či Riešenie rovníc. Umožňuje vytvoriť dynamické grafické prezentácie matematických pojmov a súvislostí (applety), ktoré učiteľ môže použiť predovšetkým v takých partiách matematiky, […]

Ako na blokové vyučovanie?

Blokové vyučovanie cez prepojenie biológie a výtvarnej výchovy a iných predmetov Načo mi to bude? Túto otázku počul asi každý učiteľ. Ako na ňu odpovedať?  Súčasné školstvo hľadá odpovede, napríklad aj  využitím aktivizujúcich metód.  Metód, pomocou ktorých sa získavanie informácií, poznatkov a zručností deje cez rôzne činnosti a aktivity žiakov. Pestrejšími a pútavejšími informáciami internet určite netromfneme. No to, čo […]

Študentky, ktoré dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať

Eva Bežáková, učiteľka slovenčiny a etiky prepojila svoje predmety s dlhoročnou prácou koordinátorky environmentálnej výchovy na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Keďže prepája výučbu s praxou, pozvali sme na naše online stretnutie aj študentky Janku a Sofiu, aby zo svojho pohľadu doplnili vnímanie aktivít a zmeny vo výučbe. A zažila som sen asi každého učiteľa: rozhľadené, sčítané, komunikatívne, praktické, iniciatívne a spontánne tínedžerky. […]

Posledný

Prvý editoriál som do DOBREJ ŠKOLY napísal takmer pred jedenástimi rokmi, v septembri 2009. Tento je stopätnásty. Stošestnásty už nebude. Nepíše sa mi to ľahko, ale toto je posledné číslo DOBREJ ŠKOLY.  Možno si pamätáte, že vlani o tomto čase sme ohlásili koniec tlačeného vydania. Tlač aj distribúcia boli drahé a nebolo v našich silách ich […]