Hrdinovia

Niet horšieho príchodu do školy ako ten, keď prichádzate s vedomím, že ste tie písomky ešte stále neopravili. Narýchlo premýšľate o výhovorkách, no spomeniete si, že tie ste už použili na predchádzajúcej hodine. Vtedy kráčate z nohy na nohu a predbiehajú vás žiaci, ktorí sa boja zvonenia na začiatok vyučovania. Je krutý pondelok, siahodlhý týždeň […]

Trieda hýriaca farbami? Radšej uberte

Bežná trieda je veľmi pestrý celok. Takmer s istotou možno povedať, že aj vo vašej triede sú alebo budú deti s problémami a špeciálnymi potrebami. V inkluzívnej triede by sa aj ony mali cítiť v pohode a bezpečne. Vzhľad triedy toto všetko ovplyvňuje viac, než si myslíte. V zadnej časti triedy visí nástenka na výkresy, nad ňou natiahnutý špagát, aby sa tam […]

Podpora pre učiteľov občianky a etiky

Námety nielen na online vyučovacie hodiny občianskej náuky, etiky či triednickej hodiny Napriek opakovanému dôkazu z krajín s lepšie fungujúcim školstvom, že na to, aby škola prosperovala, je kľúčové celoškolské hodnotové vzdelávanie postavené nadpredmetovo, naši občiankari či etikárky často zápasia s nedostatkom časových kapacít na vlastný predmet plný zložitých tém, ktoré prinášajú emócie a nestačí ich memorovať. Zažívajú marginalizáciu […]