3 hlavné priority nového školského roka podľa SKU

Máme za sebou prvý mesiac prvého školského roka po zmene vlády a pri tejto príležitosti chce Slovenská komora učiteľov upriamiť pozornosť na 3 hlavné priority nového školského roka, ktoré vníma ako dôležité pre zvyšovanie kvality školstva s mottom: „Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni.“ Vzdelávanie učiteľov – nie je známa žiadna systémová vízia vzdelávania učiteľov, kvalita ktorého […]