Ako sa efektívne učiť online?

Námet na online triednickú hodinu, ktorá skvalitní skúsenosti s dištančným vzdelávaním Zavreté školy sú veľkou výzvou na motiváciu a sebadisciplínu. Na školskom home office si žiaci a študenti prechádzajú rovnakými nástrahami ako dospeláci – majú veľa slobody, ale aj kopu povinností a nie vždy sa darí všetko plniť bez stresov. Dištančné vzdelávanie im ponúka priestor […]