Definuj pojem futbal!

Nedávno som sa dostal k pracovnému listu, ktorý istá učiteľka základnej školy pripravila pre svojich žiakov v rámci dištančného vzdelávania. Témou pracovného listu bol futbal a prvá úloha znela takto: „Definuj pojem futbal.“ Neviem si predstaviť lepšiu ukážku prehnaného akademizmu, ktorý od nepamäti trápi naše školy. Presnejšie: ktorým od nepamäti učitelia trápia naše deti. Nie […]