Day: 07/06/2021

Keď sa začínajúci učitelia spoja…

Všetci vieme, z akých dôvodov sú slovenskí učitelia a učiteľky demotivovaní, často až vyhorení. Ale prečo mávajú takéto pocity aj mladí, začínajúci učitelia a učiteľky? A môžeme s tým niečo urobiť? Určite áno. V spojení s organizáciami Živica a Komenského inštitút som tento školský rok vytvorila pilotný projekt s názvom Ako začať učiť a nezblázniť sa. Tento projekt je určený pedagógom, ktorým ich začínajúci kolegovia […]

Online návšteva zo Španielska na hodine geografie

Keď zaujímaví hostia zrazu nie sú vôbec tak ďaleko a hocikedy môžu zavítať do tried medzi žiakov. Keď sa s odstupom času a s postupným uvoľňovaním opatrení obzriem späť, vidím v dištančnej forme vzdelávania stále viac výhod. Vyučovanie z domu nám nielen veľa vzalo, ale aj dalo. Za prínos na hodinách geografie považujem možnosť pravidelne využívať rôzne online nástroje, vhodné na […]

DOBROdružstvo v nás – ako pracovať s triedou

Ako pracovať so svojou triedou? Ako budovať vzťahy, v ktorých môže človek rásť? Tu je niekoľko možností, ktoré sme so žiakmi tento rok využili a ktoré nám pomohli. Triednické hodiny Na triednických hodinách budujeme vzťahy. Je pre nás dôležité, aby sa každý v triede cítil prijatý, vypočutý a bol rešpektovaný. Objavujeme veci, ktoré sme o sebe doposiaľ nevedeli, […]

Scroll to top