Cenník inzercie v časopise (PDF)

Poznámky:

  • Iné rozmery a rozsah ako sú uvedené nie je možné objednať.
  • Uvedené rozsahy PR-článkov sú maximálne. V prípade doplnenia textu logom či fotografiami musí byť text primerane kratší.
  • Redakcia si vyhradzuje právo umiestniť inzerciu na ktorékoľvek miesto v časopise.
  • Vydavateľ nie je platcom DPH.

Poskytované zľavy

  • Objednanie inzercie v dvoch číslach naraz … zľava 10 %
  • Objednanie inzercie v troch číslach naraz … zľava 15 %
  • Objednanie inzercie v štyroch číslach naraz  … zľava 20 %
  • Objednanie inzercie v piatich a viac číslach naraz   … zľava 25 %

Poznámky:

Pri objednaní opakovanej inzercie nemusia byť inzeráty uverejnené v za sebou idúcich číslach a je možné priebežne meniť ich obsah (pri zachovaní formy a rozmeru).