Cenník inzercie

Cenník inzercie v časopise DOBRÁ ŠKOLA (PDF)

Poznámky

  • Iné rozmery a rozsah ako sú uvedené nie je možné objednať.
  • Uvedené rozsahy PR-článkov sú maximálne. V prípade doplnenia textu logom či fotografiami musí byť text primerane kratší.
  • Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o konkrétnom umiestnení inzercie v časopise.
  • Vydavateľ nie je platcom DPH.

Poskytované zľavy

  • Objednanie inzercie v dvoch číslach naraz ….. zľava 10 %
  • Objednanie inzercie v troch číslach naraz ….. zľava 15 %
  • Objednanie inzercie v štyroch číslach naraz ….. zľava 20 %
  • Objednanie inzercie v piatich a viacerých číslach naraz ….. zľava 25 %

Pre získanie nároku na zľavu nemusia byť jednotlivé inzeráty uverejnené v za sebou idúcich číslach a je možné priebežne meniť ich obsah (pri zachovaní typu a rozmeru).

Scroll to top