Naše publikácie old

102 strán, farebná tlač
165 x 235 mm, 1. vydanie (2020)

Cena u nás: 9,70 €

V. Burjan: Pedagóg v galérii

Slávne obrazy ako inšpirácia pre výchovu a vzdelávanie

Známy slovenský odborník na vzdelávanie sa pri svojich návštevách galérií a obrazární necháva inšpirovať slávnymi maľbami, ktoré sa snaží „čítať“ cez optiku pedagogickej profesie či rodinnej výchovy. V známych i menej zná­mych výtvarných dielach hľadá a nachádza rady pre dnešných rodičov a uči­teľov pripravujúcich mladých ľudí na „prevzatie zemegule“.

Niektoré obrazy (Raffaelova Aténska škola, Steenov Učiteľ a ďalšie) priamo zobrazujú školu minulosti a vedú autora k úvahám o premenách, ktoré táto inštitúcia podstúpila a ktoré ju možno ešte čakajú. Iné maľby (napr. Raffae­lov Šalamúnov súd, Rembrandtov Návrat márnotratného syna) pripomínajú dilemy, pred ktorými občas stojíme ako rodičia či učitelia. Na príklade Ika­rov­ho pádu autor ukazuje, že radiť mladým nie je vôbec jedno­duché. Dozvedáme sa, akých pedagogických chýb sa dopustil Daidalos a v čom by naopak mohol slúžiť dnešným rodičom a učiteľom ako vzor.

Názvy ďalších kapitol (Dieťa ako malý dospelý, Pozorujem, teda sa učím, Dospelí ako hrozba pre deti, Panoptikum detských hier, Súkromná hodina fyziky, Hrdina kritického myslenia atď.) dávajú tušiť, že kniha bude užitočná pre všetkých rodičov a učiteľov, ktorí to s výchovou a vzdelávaním detí myslia vážne a sú otvorení inšpirácii aj z takých „neštandardných“ zdrojov, akými sú obrazy a príbehy, ktoré zachytávajú.

192 strán, čiernobiela tlač
130 x 200 mm, 1. vydanie (2020)

Cena u nás: 9,70 €

V. Burjan: Úvahy po zvonení

Krátke zamyslenia o škole, výchove a vzdelávaní

Autor knihy bol jedenásť rokov šéfredaktorom mesačníka DOBRÁ ŠKOLA. Po celý čas písal texty do niekoľkých rubrík v tomto časopise. Jednou z nich bol aj jeho pravidelný stĺpček Úvahy po zvonení.

Do 250 slov sa veľa „múdra“ nezmestí, takže niektoré úvahy môžu pôsobiť trochu skratkovito či nedokončene. Jeden z princípov Daltonského vzdelávacieho plánu však hovorí: „Čo môže robiť žiak, nemá robiť učiteľ.“ Vladimír Burjan túto zásadu uplatňoval aj pri písaní svojich postrehov – čo si môže hlbšie premyslieť čitateľ, nemá za neho premýšľať autor. Preto väčšinou iba otvára tému, kladie otázky a ponúka podnety pre reflexiu pedagogickej práce. Tú totiž považuje za mimoriadne dôležitú.

Zo 139 úvah, ktoré vyšli v DOBREJ ŠKOLE, sa do knihy dostalo 110. Sú rozdelené do 11 tematických kapitol: Slová, Ciele, Učivo, Metódy, Klíma, Výchova, Učitelia, Žiaci, Rodičia, Systém, Budúcnosť. Úvahy sú doplnené 39 autorovými editoriálmi z DOBREJ ŠKOLY.

Texty Vladimíra Burjana sú cenným podnetom pre skúmanie výchovy a vzdelávania v širších kontextoch. Autor sa v nich nebojí občas uletieť aj poriadne ďaleko. Riadi sa zrejme názorom francúzskeho filozofa Gillesa Deleuze, že „myslieť znamená myslieť inak.“

216 strán, farebná tlač
165 x 235 mm, 1. vydanie (apríl 2021)

Cena u nás: 11,70 €

V. Burjan: Otázky pre špekulantov 1

Logika, matematika, vesmír, kalendár, živá a neživá príroda

  • Istý človek tvrdí, že pozná skóre každého hokejového zápasu pred jeho začiatkom. Ako to robí?
  • Peter mal predvčerom ešte len 15 rokov a na budúci rok už oslávi 18. Ako je to možné?
  • Na istom náhrobku je ako dátum úmrtia uvedený 31. feb­ruár 1869. Napadá vám nejaké vysvetlenie?
  • Prečo vtáky nezabije elektrický prúd, keď sedia na drôtoch?
  • Je zebra biele zviera s čiernymi pruhmi alebo čierne zviera s bielymi pruhmi?

So zaujímavými javmi a otázkami na zamyslenie sa možno stretnúť na každom kroku. To, či ich vnímame, závisí od nastavenia našej mysle. Špekulantmi nazývame ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ, v ktorých okolitý svet vyvoláva množstvo zvedavých otázok a ktorí cítia potrebu všetkému prísť na kĺb.

Občas sa takíto žiaci vyskytnú aj v škole. Niektorí učitelia sú z nich nadšení, iní si s nimi nevedia rady. Nedokážu ich zaujať, nedokážu odpovedať na ich zvedavé otázky, nedokážu sa venovať súčasne „špekulantom“ aj zvyšku triedy. Možno práve úlohy z tejto knihy pomôžu pedagógom takýchto žiakov aspoň na chvíľu zamestnať.

Kníh s rôznymi hádankami a hlavolamami vychádza pomerne veľa. Nie všetky sú však rovnako kvalitné – mnohé iba recyklujú notoricky známe zápalkové hlavolamy či matematické úlohy typu „tehla váži kilo a pol tehly…“. Našťastie, námety na premýšľanie môžeme hľadať nielen v knihách, ale všade okolo seba. So správnym „špekulantským mindsetom“ ich objavíte na každom kroku. Napríklad narazíte na slovo netopier a ihneď vám napadne: veď to znie ako „nieto pier“. A naozaj: netopier lieta, no nemá perie! Je to náhoda?

cca 150 strán, farebná tlač
165 x 235 mm, 1. vydanie (jeseň 2021)

V. Burjan: Otázky pre špekulantov 2

Slovenský jazyk, cudzie jazyky, svet, história, spoločnosť

So zaujímavými javmi a otázkami na zamyslenie sa možno stretnúť na každom kroku. To, či ich vnímame, závisí od nastavenia našej mysle. Špekulantmi nazývame ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ, v ktorých okolitý svet vyvoláva množstvo zvedavých otázok a ktorí cítia potrebu všetkému prísť na kĺb.

Občas sa takíto žiaci vyskytnú aj v škole. Niektorí učitelia sú z nich nadšení, iní si s nimi nevedia rady. Nedokážu ich zaujať, nedokážu odpovedať na ich zvedavé otázky, nedokážu sa venovať súčasne „špekulantom“ aj zvyšku triedy. Možno práve úlohy z tejto knihy pomôžu pedagógom takýchto žiakov aspoň na chvíľu zamestnať.

Kníh s rôznymi zaujímavými otázkami vychádza pomerne veľa. Námety na premýšľanie však môžeme hľadať nielen v knihách, ale všade okolo seba. So správnym „špekulantským mindsetom“ ich objavíte na každom kroku.

Scroll to top