EVALUAČNÉ DOTAZNÍKY EDO

V čom ste dobrí a v čom by ste sa mohli zlepšiť?

Dozviete sa, ako ste na tom v týchto oblastiach:

A. Fyzické prostredie školy
B. Ciele, kultúra a identita školy
C. Štýl riadenia a komunikácia medzi vedením a učiteľmi
D. Socioklíma a vzťahy medzi učiteľmi
E. Vyučovacie štýly učiteľov a klíma na hodinách
F. Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
G. Socioklíma a vzťahy medzi žiakmi
H. Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi

Dotazníky EDO si škola môže objednať na mailovej adrese edo(at)dobraskola.sk