V Amerike sa už štvorročné deti vzdelávajú online

V Amerike sa už štvorročné deti vzdelávajú online

Podobne ako slovenskí rodičia aj tí americkí riešia problém, kam umiestniť svoje deti pred nástupom do materskej školy. Jedno z riešení má názov Waterford Upstart. Ide o program poskytovaný neziskovú skupinou, ktorý ponúka základy vzdelania deťom z rodín, ktoré si pobyt vo vzdelávacích zariadeniach nemôžu dovoliť. Tie sú pre ne totiž drahé, majú nedostatočnú kapacitu alebo sú od ich bydliska príliš ďaleko.

V online programe, ktorý je rodinám poskytovaný zadarmo, sa deti 15 minút denne, päť dní v týždni môžu učiť správne vyslovovať jednotlivé hlásky alebo krátke básničky pomocou animovaných interaktívnych hier. Kurz trvá deväť mesiacov a tento rok ho úspešne ukončilo 16 000 detí z 15 amerických štátov. Jedinými offline stretnutiami sú zápis do kurzu a jeho slávnostné ukončenie. Program navyše rodinám ponúka počítač, ktorý si po skončení programu môžu ponechať, a tiež zabezpečenie internetu počas trvania kurzu. 

Viac k tejto téme nájdete v českom online časopise Perpetuum.

V Amerike sa už štvorročné deti vzdelávajú online

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Stiahnite si celé najnovšie číslo časopisu DOBREJ ŠKOLY v PDF. A ak podporíte naše úsilie o skvalitňovanie slovenského školstva dobrovoľným predplatným, získate prístup ku všetkým číslam DOBREJ ŠKOLY, ktoré vyšli za 10 rokov.

Stiahnuť časopis v PDF
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Vyberte si rubriku

CK Slniečko