Babička, deduško, rozprávajte

Zaujímavé aktivity, ktoré prepájajú medzipredmetové vzťahy a projektové vyučovanie aj v období dištančného vzdelávania. Súčasná situácia vo vzdelávaní na základných školách je vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu zložitá. K zraniteľným skupinám patria predovšetkým seniori, ale aj žiaci nižších stupňov škôl. Rodičia majú každým dňom pre svoje deti a rodiny čoraz menej času, chýba pozitívne myslenie, pevné rodinné … Continue reading Babička, deduško, rozprávajte