O rozmanitosti

Pár učiteliek posielam za dvere s inštrukciou, aby jedna po druhej postupne vstúpili do miestnosti a podali mi ruku. Každá z nich sa ku mne blíži s pravou rukou vystretou na pozdrav. Moja ľavá ruka vystrelí proti nim a sledujem reakcie. Pobavenie, zmätenie, rozpaky. Následne ich rozdelím do dvojíc, každá dvojica dostane kus papiera, ktorý si perom rozdelí na štyri … Continue reading O rozmanitosti