Ďalšie články: Miroslava HAPALOVÁ, Branislav PUPALA, Petra FRIDRICHOVÁ