Žiakov domov nie je detašované pracovisko školy. (Robert Čapek)

Ďalšie články