Kto chce byť učiteľom, musí sa naučiť poskytovať spätnú väzbu. Kto chce byť dobrým učiteľom, musí sa ju naučiť aj prijímať. (Vladimír Burjan)