Zásadou všetkých zásad je ľudská prirodzenosť. Všetko, čo sa jej prieči, je nezdravé. (Ján Amos Komenský)

Ďalšie články

Scroll to top