Školy majú vzdelávať aj v predmetoch, ktoré nie sú nutne v záujme biznisu. (Konrad Paul Liesmann)

Všetky články

Geografia (politická)

Zasurfujte si, geografi!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky geografie Lepšia geografia Peter Farárik je autorom našej rubriky Surfujte s nami, ale

Viac »
Environmentálna výchova a ekológia inšpirácie
Environmentálna výchova

Zasurfujte si, ekológovia!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky ekológie a environmentálnej výchovy Kampak plaveš, pískací kačenko? Sú plasty naším prekliatím alebo

Viac »
Informatika, programovanie

Zasurfujte si, informatici!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky informatiky E-Bezpečí Český projekt E-Bezpečí je zameraný na prevenciu, vzdelávanie, výskum a osvetu spojenú s rizikovým

Viac »
Chémia inšpirácie
Chémia

Zasurfujte si, chemikári

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky chémie STEP Webstránka na popularizáciu vedy a techniky od Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe ponúka

Viac »
Fyzika inšpirácie
Fyzika

Zasurfujte si, fyzikári!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky fyziky Nekreslená veda Populárno­‑náučné videá na internete považuje nemalá časť verejnosti aj odborníkov

Viac »
Matematika

Zasurfujte si, matematikári!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky matematiky Dobrák, zloduch a účtovník Korupcia je komplikovanejší problém, ako sa môže na

Viac »