Naše publikácie

Vladimír Burjan:
Pedagóg v galérii

Slávne obrazy ako inšpirácia pre výchovu a vzdelávanie

102 strán, farebná tlač
165 x 235 mm, 1. vydanie (2020)

Cena u nás: 9,70 €

Známy slovenský odborník na vzdelávanie sa pri svojich návštevách galérií a obrazární necháva inšpirovať slávnymi maľbami, ktoré sa snaží „čítať“ cez optiku pedagogickej profesie či rodinnej výchovy. V známych i menej zná­mych výtvarných dielach hľadá a nachádza rady pre dnešných rodičov a uči­teľov pripravujúcich mladých ľudí na „prevzatie zemegule“.

Niektoré obrazy (Raffaelova Aténska škola, Steenov Učiteľ a ďalšie) priamo zobrazujú školu minulosti a vedú autora k úvahám o premenách, ktoré táto inštitúcia podstúpila a ktoré ju možno ešte čakajú. Iné maľby (napr. Raffae­lov Šalamúnov súd, Rembrandtov Návrat márnotratného syna) pripomínajú dilemy, pred ktorými občas stojíme ako rodičia či učitelia. Na príklade Ika­rov­ho pádu autor ukazuje, že radiť mladým nie je vôbec jedno­duché. Dozvedáme sa, akých pedagogických chýb sa dopustil Daidalos a v čom by naopak mohol slúžiť dnešným rodičom a učiteľom ako vzor.

Názvy ďalších kapitol (Dieťa ako malý dospelý, Pozorujem, teda sa učím, Dospelí ako hrozba pre deti, Panoptikum detských hier, Súkromná hodina fyziky, Hrdina kritického myslenia atď.) dávajú tušiť, že kniha bude užitočná pre všetkých rodičov a učiteľov, ktorí to s výchovou a vzdelávaním detí myslia vážne a sú otvorení inšpirácii aj z takých „neštandardných“ zdrojov, akými sú obrazy a príbehy, ktoré zachytávajú.

Vladimír Burjan:
Úvahy po zvonení

Krátke zamyslenia o škole, výchove a vzdelávaní

192 strán, čiernobiela tlač
130 x 200 mm, 1. vydanie (2020)

Cena u nás: 9,70 €

Autor knihy bol jedenásť rokov šéfredaktorom mesačníka DOBRÁ ŠKOLA. Po celý čas písal texty do niekoľkých rubrík v tomto časopise. Jednou z nich bol aj jeho pravidelný stĺpček Úvahy po zvonení.

Do 250 slov sa veľa „múdra“ nezmestí, takže niektoré úvahy môžu pôsobiť trochu skratkovito či nedokončene. Jeden z princípov Daltonského vzdelávacieho plánu však hovorí: „Čo môže robiť žiak, nemá robiť učiteľ.“ Vladimír Burjan túto zásadu uplatňoval aj pri písaní svojich postrehov – čo si môže hlbšie premyslieť čitateľ, nemá za neho premýšľať autor. Preto väčšinou iba otvára tému, kladie otázky a ponúka podnety pre reflexiu pedagogickej práce. Tú totiž považuje za mimoriadne dôležitú.

Zo 139 úvah, ktoré vyšli v DOBREJ ŠKOLE, sa do knihy dostalo 110. Sú rozdelené do 11 tematických kapitol: Slová, Ciele, Učivo, Metódy, Klíma, Výchova, Učitelia, Žiaci, Rodičia, Systém, Budúcnosť. Úvahy sú doplnené 39 autorovými editoriálmi z DOBREJ ŠKOLY.

Texty Vladimíra Burjana sú cenným podnetom pre skúmanie výchovy a vzdelávania v širších kontextoch. Autor sa v nich nebojí občas uletieť aj poriadne ďaleko. Riadi sa zrejme názorom francúzskeho filozofa Gillesa Deleuze, že „myslieť znamená myslieť inak.“

Vladimír Burjan:
Učiaca sa škola

Ako uskutočniť myšlienky z vízie Učiace sa Slovensko na vašej škole

350 strán, farebná tlač
165 x 235 mm, 1. vydanie (jún 2021)

Cena u nás: 16,90 €

Počas tvorby vízie Učiace sa Slovensko v rokoch 2016 – 2017 sa podarilo vyvolať nádej, že slovenské školstvo sa konečne vydá na cestu potrebných zmien. Následné kroky ministerstva školstva (či skôr ich absencia) však mnohých zaskočili a opäť raz sklamali. Ozvali sa však mnohí riaditelia škôl a učitelia, ktorých vízia oslovila a ktorí sa odmietali zmieriť s tým, že by sa nemala premietnuť do praxe.

Ich iniciatívu zaregistrovali niektoré neziskové organizácie, ktoré sa rozhodli poskytnúť im pomocnú ruku. V rámci projektu Učiace sa školy sa dvanásť škôl pustilo do zmien inšpirovaných dokumentom Učiace sa Slovensko. V rámci tohto projektu vznikli aj materiály, ktoré podrobne rozoberali vybrané tézy z Učiaceho sa Slovenska a  poskytovali školám konkrétne návody, ako ich zavádzať do praxe.

Publikácia Učiaca sa škola je súborným knižným vydaním týchto materiálov. Jednotlivé kapitoly sú venované týmto témam: pojatie profesie učiteľa, ciele výchovy a vzdelávania, obsah vzdelávania, konštruktivistický prístup, individualizácia vzdelávania, práca s nadanými žiakmi, hodnotenie žiakov, testovanie žiakov a pedagogické merania, organizácia vyučovania, prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania a prostredie školy.

Zmeny a inovácie sú potrebné všade, školy nie sú výnimkou. Ako skonštatoval Adam Urbanski, „ak budeme všetko robiť tak, ako sme to vždy zvykli robiť, tak dostaneme iba to, čo sme vždy zvykli dostať.“ A s tým, čo dnes dostávame, mnohí spokojní nie sme. A ak to chcete počuť aj od renomovaného pedagóga Geoffreyho Pettyho, nech sa páči: „Nemôžete zlepšiť spôsob, akým učíte, ak ho nezmeníte.“

Vladimír Burjan:
Otázky pre špekulantov 1

Logika, matematika, vesmír, kalendár, živá a neživá príroda

216 strán, farebná tlač
165 x 235 mm, 1. vydanie (apríl 2021)

Cena u nás: 11,70 €

 • Istý človek tvrdí, že pozná skóre každého hokejového zápasu pred jeho začiatkom. Ako to robí?
 • Peter mal predvčerom ešte len 15 rokov a na budúci rok už oslávi 18. Ako je to možné?
 • Na istom náhrobku je ako dátum úmrtia uvedený 31. feb­ruár 1869. Napadá vám nejaké vysvetlenie?
 • Prečo vtáky nezabije elektrický prúd, keď sedia na drôtoch?
 • Je zebra biele zviera s čiernymi pruhmi alebo čierne zviera s bielymi pruhmi?

So zaujímavými javmi a otázkami na zamyslenie sa možno stretnúť na každom kroku. To, či ich vnímame, závisí od nastavenia našej mysle. Špekulantmi nazývame ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ, v ktorých okolitý svet vyvoláva množstvo zvedavých otázok a ktorí cítia potrebu všetkému prísť na kĺb.

Občas sa takíto žiaci vyskytnú aj v škole. Niektorí učitelia sú z nich nadšení, iní si s nimi nevedia rady. Nedokážu ich zaujať, nedokážu odpovedať na ich zvedavé otázky, nedokážu sa venovať súčasne „špekulantom“ aj zvyšku triedy. Možno práve úlohy z tejto knihy pomôžu pedagógom takýchto žiakov aspoň na chvíľu zamestnať.

Kníh s rôznymi hádankami a hlavolamami vychádza pomerne veľa. Nie všetky sú však rovnako kvalitné – mnohé iba recyklujú notoricky známe zápalkové hlavolamy či matematické úlohy typu „tehla váži kilo a pol tehly…“. Našťastie, námety na premýšľanie môžeme hľadať nielen v knihách, ale všade okolo seba. So správnym „špekulantským mindsetom“ ich objavíte na každom kroku. Napríklad narazíte na slovo netopier a ihneď vám napadne: veď to znie ako „nieto pier“. A naozaj: netopier lieta, no nemá perie! Je to náhoda?

Vladimír Burjan:
Otázky pre špekulantov 2

Jazyky, svet, história, spoločnosť a rôzne ďalšie témy

224 strán, farebná tlač
165 x 235 mm, 1. vydanie (marec 2022)

Cena u nás: 12,70 €

 • Poznáte slovenské sloveso, ktoré nemá budúci čas?
 • Čo majú spoločné názvy Frankfurt, Oxford a Uherský brod?
 • Prečo kedysi obliekali malých chlapcov do dievčenských šiat?
 • Ako by sa zmenil náš život, keby sme sa zbavili potreby spánku?
 • Ako vyzeral život Simeona Stylitu, ktorý strávil 37 rokov na
  vrchole vysokého stĺpa?

So zaujímavými javmi a otázkami na zamyslenie sa možno stretnúť na každom kroku. To, či ich vnímame, závisí od nastavenia našej mysle. Špekulantmi nazývame ľudí, v ktorých okolitý svet vyvoláva zvedavé otázky a ktorí cítia potrebu všetkému prísť na kĺb.

Občas sa takíto žiaci vyskytnú aj v škole. Niektorí učitelia sú z nich nadšení, iní si s nimi nevedia rady. Nedokážu ich zaujať, nedokážu odpovedať na ich otázky, nedokážu sa venovať súčasne špekulantom aj zvyšku triedy. Možno práve úlohy z tejto knihy pomôžu pedagógom takýchto žiakov aspoň na chvíľu zamestnať.

Kníh s rôznymi otázkami a hádankami vychádza veľa, nie všetky sú však rovnako kvalitné. Mnohé iba recyklujú notoricky známe úlohy typu „tehla váži kilo a pol tehly…“. Našťastie, námety na premýšľanie môžeme hľadať všade okolo seba. Narazíte napríklad na slovo rajčina a napadne vám: má rajčina niečo spoločné s rajom? Vzápätí si uvedomíte, že v slove paradajka tiež počujete slovo paradise – raj? Môže to byť náhoda?

Scroll to top