102 strán, farebná tlač
165 x 235 mm, 1. vydanie (2020)

Cena u nás: 9,70 €

Vladimír Burjan: Pedagóg v galérii

Slávne obrazy ako inšpirácia pre výchovu a vzdelávanie

Známy slovenský odborník na vzdelávanie sa pri svojich návštevách galérií a obrazární necháva inšpirovať slávnymi maľbami, ktoré sa snaží „čítať“ cez optiku pedagogickej profesie či rodinnej výchovy. V známych i menej zná­mych výtvarných dielach hľadá a nachádza rady pre dnešných rodičov a uči­teľov pripravujúcich mladých ľudí na „prevzatie zemegule“.

Niektoré obrazy (Raffaelova Aténska škola, Steenov Učiteľ a ďalšie) priamo zobrazujú školu minulosti a vedú autora k úvahám o premenách, ktoré táto inštitúcia podstúpila a ktoré ju možno ešte čakajú. Iné maľby (napr. Raffae­lov Šalamúnov súd, Rembrandtov Návrat márnotratného syna) pripomínajú dilemy, pred ktorými občas stojíme ako rodičia či učitelia. Na príklade Ika­rov­ho pádu autor ukazuje, že radiť mladým nie je vôbec jedno­duché. Dozvedáme sa, akých pedagogických chýb sa dopustil Daidalos a v čom by naopak mohol slúžiť dnešným rodičom a učiteľom ako vzor.

Názvy ďalších kapitol (Dieťa ako malý dospelý, Pozorujem, teda sa učím, Dospelí ako hrozba pre deti, Panoptikum detských hier, Súkromná hodina fyziky, Hrdina kritického myslenia atď.) dávajú tušiť, že kniha bude užitočná pre všetkých rodičov a učiteľov, ktorí to s výchovou a vzdelávaním detí myslia vážne a sú otvorení inšpirácii aj z takých „neštandardných“ zdrojov, akými sú obrazy a príbehy, ktoré zachytávajú.

192 strán, čiernobiela tlač
130 x 200 mm, 1. vydanie (2020)

Cena u nás: 9,70 €

Vladimír Burjan: Úvahy po zvonení

Krátke zamyslenia o škole, výchove a vzdelávaní

Slová autora z úvodu publikácie:

Od septembra 2009 do júna 2020 som bol vydavateľom a šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Popri množstve organizačnej práce a komunikácie s inzerentmi či tlačiarňou som sa snažil udržať si v časopise po celý čas niekoľko rubrík, do ktorých som pravidelne každý mesiac písal vlastné texty a úvahy. Jednou z nich boli aj Úvahy po zvonení, ktoré sa prvýkrát objavili v aprílovom čísle v roku 2010.

Nešlo o žiadne ucelené, prepracované tézy. Do 250 slov sa veľa „múdra“ nezmestí a úvahy tak niekedy môžu pôsobiť skratkovito, povrchne či nedokončene. Jeden z princípov Daltonského plánu však hovorí: „Čo môže robiť žiak, nemá robiť učiteľ.“ A ja som sa touto zásadou riadil aj pri písaní svojich postrehov: čo si môže hlbšie premyslieť čitateľ, nemá za neho napísať autor. Preto väčšinou len otváram tému, kladiem otázky či ponúkam podnety, ktoré môžu slúžiť ako východisko pre reflexiu pedagogickej práce. Tú totiž považujem za mimoriadne dôležitú.

Zo 139 úvah, ktoré za 10 rokov vyšli v DOBREJ ŠKOLE, som do tohto súboru vybral 110. Zároveň som ich doplnil o 39 editoriálov, ktoré tvoria poslednú kapitolu. Vybral som také, ktoré sa nevenujú iba komentovaniu peny dní, ale obsahujú aj isté nadčasové úvahy či generalizácie. Tým sa dosť podobajú na Úvahy po zvonení, preto verím, že môžu spolu fungovať ako jeden celok.

Budem rád, ak nasledujúce texty budú pre vás inšpiráciou a pomôckou pre nazeranie výchovy a vzdelávania v širších kontextoch. A nebojte sa občas vo svojich úvahách uletieť aj poriadne ďaleko. Ako poznamenal francúzsky filozof Gilles Deleuze: „Myslieť znamená myslieť inak.