Naša cesta k Cestám

S myšlienkou organizovať celodenné stretnutia s čitateľmi a priaznivcami DOBREJ ŠKOLY sme sa v redakcii pohrávali už dávnejšie. Povzbudzoval nás aj fakt, že prog­ram DOBRÁ ŠKOLA LIVE sa na konferencii Učíme pre život každý rok stretáva s veľmi priaznivou odozvou. Inej práce však bolo vždy dosť a chýbal nám nejaký konkrétny impulz, pre ktorý by sme sa konečne odhodlali naložiť si na plecia ďalšie bremeno. Taký impulz sa dostavil na jar roku 2014.

Spoločnosť EXAM testing, ktorá vydáva časopis DOBRÁ ŠKOLA, oslavovala v marci 2014 neuveriteľné 20. výročie svojej existencie. Povedali sme si, že usporiadanie vlastnej konferencie by mohlo byť užitočnou a príjemnou súčasťou osláv tohto jubilea. EXAM tak dal darček nielen sebe, ale aj takmer 180 ľuďom, ktorí prijali pozvanie na prvú konferenciu „Cesty k dobrej škole“, ktorá sa uskutočnila v máji 2014. A keďže ústne aj písomné ohlasy (z dotazníkov) boli viac než priaznivé, rozhodli sme sa pokračovať.

Pre označenie nášho podujatia používame pojem „neformálna konferencia“, pričom dôraz je na slove „neformál­na“. Slovu „konferencia“ sme sa pôvodne chceli úplne vyhnúť. Ne­chceli sme, aby niek­to „hore“ preberal nad akciou záštitu, nechceli sme na úvod žiadne formálne prejavy, nechceli sme, aby na menovkách svietili akademické tituly a aby z pódia zneli výstupy z výskum­ných projektov. Máme pocit, že podobných akcií je dosť a úžitok z nich je malý.

Nechceli sme však ani usporiadať akciu ur­čenú iba učiteľom. Sme presvedčení, že mnohé problémy nášho školstva pramenia z jeho nezdravej uzavretosti voči okolitému svetu a že riešenie problémov školy treba hľadať aj (či dokonca najmä) mimo nej samotnej. Preto ako rečníkov pozývame zaujímavých ľudí z rôznych oblastí spoločnosti.

Dovoľte pár poznámok aj k náz­vu akcie. Zámerne sme sa vyhli dnes módnemu slovu a ne­na­zvali konferenciu „Cesty ku kvalitnej škole“. Slovo kvalita totiž preniklo do pedagogiky z ekonomicky orientovaného diskurzu, ktorému sa vyhýbame. Zároveň ide o odborne znejúci termín, ktorý vzďaľuje diskusiu bežnému uvažovaniu a nepriamo ju presúva do výlučnej kompetencie špecializovaných expertov. Tento trend sa nám nepáči.

Prečo hovoríme o dobrej škole a nie o dobrom školstve? Pretože sa ne­chceme sústrediť na úroveň systému. Školstvo pozostáva zo škôl a mnohé z toho, čo sa nám dnes nepáči, je možné zmeniť aj na úrovni jednotlivých škôl. Aj vo vzdelávaní by sme mali viac uplatňovať známe heslo environmentalistov „mysli globálne, konaj lokálne“.

Prečo cesty? Pretože finálny stav nebude podľa nášho názoru nikdy dosiahnutý. Možno sa niektorej škole podarí za pár rokov dosiahnuť konkrétne ciele, ktoré si dnes vytýčila. No spoločnosť sa stále mení a vyvíja a to, čo sa dnes javí ako optimálne, už také nemusí byť o 5 či 10 rokov. Školy, ktoré naozaj chcú byť dobré, tak musia byť neustále na ceste, pretože aj ich cieľ je pohyblivý. Ak to na vás pôsobí deprimujúco, uvedomte si, že existuje ešte horšia situácia: cieľ sa vzďaľuje a vy stojíte na mieste. To je, žiaľ, dnešná situácia mnohých škôl.

Prečo „cesty“ a nie „cesta“? Pretože možných ciest je veľa. A nie je nič škodlivejšie, ako predpisovať všetkým školám, učiteľom a žiakom rovnakú. Mali by sme si konečne uvedomiť, že škola môže byť dobrá mnohými rôznymi spôsobmi, z ktorých niektoré sú dokonca navzájom protichodné. Moderné demokratické spoločnosti sú pluralitné, pestré a tolerantné voči rôznym životným projektom. Ak taká nebude aj škola, zákonite bude medzi ňou a spoločnosťou vznikať čoraz väčšie napätie. To nie je prognóza, ale diagnóza. Už sa to deje.

Priznám sa, že sme zvažovali dokonca aj to, či v názve konferencie vôbec použiť slovo „škola“. Mohla sa volať aj „Cesty k dobrému vzdelaniu“ a v dnešnej dobe by to bol možno relevantnejší názov. Pri všetkých tých diskusiách o škole totiž často zabúdame, na čo vlastne vznikla. Cieľom sú predsa vzdelaní ľudia a škola je iba nástrojom, ako ho dosahovať. V minulosti bola škola jedinou možnou cestou ku vzdelaniu, tento svoj monopol však už dávno stratila. Dnes jej konkuruje množstvo iných vzdelávacích kanálov, ktorými sa môžeme dozvedieť či na­učiť to, čo nás zaujíma alebo čo potrebujeme. Nie je teda krátkozraké hovoriť stále iba o škole? Je, ale nako­niec sme neodolali lákavej možnosti zakomponovať do názvu akcie názov nášho časopisu.

V roku 2014 sme ako logo konferencie zvolili fotografiu letiacich vtákov. Symbolizujú voľnosť, slobodu, rozlet, no predovšetkým pohľad z výšky. Mali nám pripomínať, že naše školstvo potrebuje, aby sme sa naň dokázali občas pozrieť s väčším nadhľadom.

Vladimír BURJAN

riaditeľ firmy EXAM testing
a šéfredaktor DOBREJ ŠKOLY

Scroll to top