VYDAVATEĽ Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
REDAKCIA Vranovská 6, Bratislava (Petržalka)
POŠTOVÁ ADRESA Vranovská 6, 851 01 Bratislava
TELEFÓN 02 / 63 81 26 89
E-MAIL prispevky[at]casopisdobraskola.sk inzercia[at]casopisdobraskola.sk predplatne[at]casopisdobraskola.sk redakcia[at]casopisdobraskola.sk