Náš tím

Už desať rokov robíme všetko preto, aby…..

Náš tím

Barbora

Barbora Babicová
redaktorka

Od novembra 2015 je redaktorkou časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Pôsobí tiež ako lektorka workshopov o storytellingu. Je autorkou 25 metodík vzdelávacieho portálu Online živá knižnica, príležitostnou tvorkyňou a recenzentkou testov pre EXAM testing a jazykovou korektorkou. V minulosti pôsobila ako učiteľka slovenčiny a dejepisu. Aktuálne pracuje z Madridu aj ako komunitná a content manažérka najväčšieho slovenského svadobného portálu.

Alena Bastlová
agenda

V spoločnosti EXAM testing pracuje od jej vzniku ako odborná pracovníčka pre tvorbu testov. Predtým učila matematiku a geografiu na základnej škole. Podieľa sa na organizácii konferencií Cesty k dobrej škole a EDUMETRIA. Niekoľko rokov pracovala súčasne aj pre neziskovú organizáciu Talentída, ktorá organizuje vzdelávacie súťaže pre žiakov základných a stredných škôl. Dobrovoľnícky pomáha DOBREJ ŠKOLE aj neziskovej organizácii Voices, ktorá sa venuje vzdelávacím, kultúrnym a voľnočasovým podujatiam v rôznych mestách Slovenska.

Vlado

Vladimír Burjan
šéfredaktor

V septembri 2009 začal vydávať DOBRÚ ŠKOLU a odvtedy je jej šéfredaktorom. Okrem toho pracuje pre firmu EXAM testing, ktorú založil v roku 1994 a násled­ne ju 25 rokov viedol. Je tiež organizátorom konferencií Cesty k dobrej škole a EDUMETRIA, konzultantom školy BESST v Trnave a jedným z poradcov stra­ny Za ľudí pre oblasť vzdelávania. V minulosti bol externým poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.

Martina

Martina Sondej
redaktorka

Začínala ako učiteľka slovenského jazyka, občianskej náuky a etickej výchovy na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Po materskej dovolenke v roku 2013 nastúpila do firmy EXAM, kde spoluvytvárala testy do roku 2018. Siedmy rok pracuje aj v redakcii časopisu DOBRÁ ŠKOLA. V súčasnosti znova učí slovenský jazyk a literatúru na cirkevnom bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. Na škole pôsobí tiež v mentoringovom programe ako mentor pre svojich študentov.

Peter Ertl
grafik, online marketing a web administrátor

Bol pri zrode. Prvú spoluprácu na projektoch DOBREJ ŠKOLY môžeme datovať už do roku 2006. Odvtedy sa popri vlastnom projekte Reštartnisa.sk intenzívne venuje budovaniu grafickej a marketingovej identity DOBREJ ŠKOLY s čoraz častejšími presahmi do online prostredia.

Scroll to top