Videá

Konferencia EDUMETRIA 2020 (on-line)

Konferencia Cesty k dobrej škole 2019

Sme vzdelaní, ale zlí

Škola ako výchovná inštitúcia

Mentoring žiakov a rozvoj charakteru

Najlepšia interaktívna tabuľa - realita

Načo nám je literatúra?

Čo s hodinami etickej výchovy?

Vybrané vystúpenia Vladimíra Burjana

Šesť P, ktoré rozhodujú o tom, akým ste učiteľom

Môže byť v Malackách fínska alebo čínska škola?

Spomienky na štúdium a rady VŠ-študentom

Aký je (a aký by mal byť) postoj školy k postojom

Ako by mali vyzerať učebnice, aby neškodili?

Vzdelávanie má budúcnosť. A čo škola?

Ďalšie zaujímavé videá

M. Hejný na konferencii Cesty k dobrej škole 2014​

Rozhovor s V. Burjanom pre portál In Vivo

Škola nie je tetovacie štúdio

Scroll to top