Naša misia

Naša misia

Sme pedagogickí optimisti. Veríme v silu a možnosti výchovy a vzdelávania. Vidíme v nich jeden z najdôležitejších nástrojov pre postupné zlepšovanie sveta a spoločnosti, v ktorej žijeme.

Chceme povzbudzovať a motivovať učiteľov a učiteľky, aby mali silu prekonávať problémy pedagogickej praxe a aby aktívne pomáhali zlepšovať náš školský systém.

Chceme informovať o dianí vo svete vzdelávania a poskytovať učiteľom a učiteľkám podnety a materiály vhodné pre ich ďalšie vzdelávanie a profesijný rast.

Chceme inšpirovať, predstavovať moderné formy a metódy výchovy a vzdelávania, poskytovať zdroje použiteľné priamo v triede a povzbudzovať učiteľov a učiteľky, aby sa nebáli skúšať nové veci.

Chceme budovať komunitu zapálených učiteľov, prepájať ich navzájom a umožňovať výmenu nápadov a skúseností.

Veríme, že aj na Slovensku môžeme mať dobré školy a chceme byť pomocníkom všetkých, ktorí tomu veria s nami.

Scroll to top