Fakturačné údaje

Fakturačné údaje vydavateľa časopisu DOBRÁ ŠKOLA a prevádzkovateľa webu dobraskola.sk

Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA

Zapísaná do Registra neziskových organizácií dňa 14.12.2015 pod. č. OVVS-105429/479/2015-NO.

Zapísaná do Živnostenského registra Okresného úradu Bratislava dňa 7. 1. 2016 pod. č. 110-244912.

IČO:  50 099 051
DIČ:  2120175948
Nie sme platcami DPH.

IBAN: SK21 1100 0000 0029 4401 5698

SÍDLO

Vranovská 2710/6,
851 02 Bratislava-Petržalka
Slovensko

ADRESA PRE POŠTOVÝ STYK

Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA,
Vranovská 6,
851 01 Bratislava

Scroll to top