Inzerujte u nás

Základné informácie pre inzerentov

DOBRÁ ŠKOLA je dvojtýždenník o výchove a vzdelávaní v 21. storočí. Jeho hlavnou cieľovou skupinou sú riaditelia a učitelia všetkých typov základných a stredných škôl v SR. Ďalšími cieľovými  skupinami sú pracovníci priamoriadených rezortných organizácií (vrátane metodikov a inšpektorov), vysokoškolskí pedagógovia, učiteľky materských škôl, pracovníci mimovládnych organizácií so zameraním na vzdelávanie a v neposlednom rade aj rodičia.

DOBRÁ ŠKOLA vychádza jedenásty rok, pričom prvých desať rokov bola mesačníkom, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Žiaľ, bez dotácií či grantov bola jej tlač naďalej finančne neudržateľná. Od septembra 2019 preto skúšame iný model:

  • DOBRÁ ŠKOLA vychádza iba v elektronickej podobe (PDF).
  • Zmenila sa z mesačníka na dvojtýždenník.
  • Pre čitateľov je BEZPLATNÁ.
  • Jej organickou súčasťou je web www.dobraskola.sk.

Inzerentom ponúkame priestore v samotnom časopise (PDF), na webe www.dobraskola.sk a v obmedzenej miere aj na facebookovom profile časopisu (www.facebook.com/casopisdobraskola).

V školskom roku 2019/20 vyjde 20 čísel DOBREJ ŠKOLY, každé v rozsahu minimálne 20 strán. Každé číslo je v elektronickej podobe (PDF) distribuované všetkým odberateľom, ktorých je v súčasnosti asi 1 100, pričom toto číslo kontinuálne narastá. Okrem toho má časopis desiatky odberateľov cez AppStore.

V septembri 2019 sme spustili aj celkom nový web www.dobraskola.sk. Veríme, že aj vďaka nemu bude počet čitateľov DOBREJ ŠKOLY ďalej rýchlo rásť.

Od vzniku časopisu v septembri 2009 do januára 2016 bola jej vydavateľom spoločnosť EXAM testing, spol. s r. o. Počínajúc februárom 2016 prebrala jeho vydávanie Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA.

Stiahnite si ukážkové číslo DOBREJ ŠKOLY.

Scroll to top