PODPORTE DOBRÚ ŠKOLU

DOBRÁ ŠKOLA je pre čitateľov zadarmo, to však neznamená, že jej tvorba nič nestojí. Snažíme sa pokryť všetky náklady z dobrovoľného predplatného, z donačných darov a z inzercie.

Ak chcete podporiť naše dlhoročné úsilie o skvalitňovanie slovenského školstva (tu je naša misia) ponúkame Vám niekoľko možností:

misia-deti3

DOBROVOĽNÉ PREDPLATNÉ

Vydávanie DOBREJ ŠKOLY môžete podporiť dobrovoľným predplatným. Jeho minimálna výška je stanovená na 10 eur na rok. Ak časopis podporíte touto formou, získate ako bonus vstup do archívu, v ktorom nájdete vo formáte PDF všetky čísla DOBREJ ŠKOLY, ktoré vyšli za 10 rokov jej existencie. Dobrovoľné predplatné sa platí pri registrácii za čitateľa.

Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali bez dobrovoľného predplatného a chceli by ste nás dodatočne podporiť a získať tak prístup do kompletného archívu, kliknite na tlačidlo:

misia.ciel

DONAČNÝ DAR

DOBRÚ ŠKOLU môžete podporiť aj donačným darom. Všetky poskytnuté prostriedky budú použité na vydávanie časopisu DOBRÁ ŠKOLA (tvorba obsahu, výroba PDF, chod redakcie) a prevádzku tohto webu. Ak nás podporíte neanonymne, dostanete potvrdenie o prijatí daru. Môžete nás však podporiť aj anonymne, v tom prípade potvrdenie o prijatí daru nedostanete.

Možnosť podoriť donačným darom sprístupníme v krátkom čase.

misia-husy

INZERCIA

Vydávanie DOBREJ ŠKOLY významne podporujú aj inzerenti. Ak ponúkate nejaké produkty alebo služby školám či učiteľom alebo pre nich organizujete rôzne podujatia, využite DOBRÚ ŠKOLU na to, aby sa o Vás medzi učiteľmi vedelo.

ds-116774555