Pokyny pre grafikov

Pokyny pre grafikov

Základné informácie o časopise

Formát: A4 (210 mm x 297 mm)

Farebnosť: 4 + 4

Časopis vychádza v elektronickej podobe ako PDF. Niektoré materiály z časopisu sú paralelne alebo s istým odstupom uverejňované aj na webe www.dobraskola.sk.

Pokyny pre plošnú inzerciu

Formát: Tlačové predlohy pre plošnú inzerciu prijímame vo formátoch PDF a jpg (vysoké rozlíšenie).

Rozmery celostranových inzerátov: 210 x 297 mm so spadávkou 4 mm vľavo a 4 mm vpravo (hore a dole netreba).

Rozmery polstranových inzerátov: 174 mm (šírka) x 120 mm (výška) so spadávkou 4 mm vľavo a 4 mm vpravo (hore a dole netreba).

Farebnosť: Inzeráty musia byť plnofarebné vo formáte RGB. (Ak dodáte predlohu v CMYKu, skonvertujeme ju do RGB).

Pokyny pre PR články

Textové podklady k PR-článkom prijímame vo formáte MS Word (ľubovoľná verzia). Pri polstranovom článku by text nemal presiahnuť 2 000 znakov vrátane medzier, pri celostranovom článku by nemal presiahnuť 4 000 znakov vrátane medzier.

Sprievodné fotografie treba dodať osobitne (nie vložené do wordovského dokumentu) a v čo najvyššom rozlíšení. Fotografie prijímame vo všetkých bežných formátoch. Vektorové grafické prvky (napr. logá) môžu byť vo formáte ai (Adobe Illustrator), pričom všetky texty v nich musia byť prevedené do kriviek.

Zalomenie a výslednú grafickú úpravu PR-článkov robí redakcia DOBREJ ŠKOLY. V prípade, že klient dodá iba text, vyhradzuje si redakcia právo doplniť ho ilustračnou fotografiou podľa vlastného uváženia. Pred uverejnením čísla dostane klient náhľad finálnej podoby PR-článku na odsúhlasenie.

Ďalšie pokyny

Všetky podklady k inzercii zasielajte na adresu [email protected]. Ak by bol objem príloh príliš veľký, využite nejakú úložnú službu (napr. WeTransfer.com) a pošlite nám link na stiahnutie.

Otázky a konzultácie:

Mail: [email protected]

Telefón: 0903 722 686 (Vladimír Burjan)

Scroll to top