Základné informácie pre inzerentov

Základné informácie pre inzerentov

DOBRÁ ŠKOLA je dvojtýždenník o výchove a vzdelávaní v 21. storočí. Jeho hlavnou cieľovou skupinou sú riaditelia a učitelia všetkých typov základných a stredných škôl v SR. Ďalšími cieľovými  skupinami sú pracovníci priamoriadených rezortných organizácií (vrátane metodikov a inšpektorov), vysokoškolskí pedagógovia, učiteľky materských škôl, pracovníci mimovládnych organizácií so zameraním na vzdelávanie a v neposlednom rade aj rodičia.

DOBRÁ ŠKOLA vychádza jedenásty rok, pričom prvých desať rokov bola mesačníkom, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Žiaľ, bez dotácií či grantov bola jej tlač naďalej finančne neudržateľná. Od septembra 2019 preto skúšame iný model:

  • DOBRÁ ŠKOLA vychádza v elektronickej podobe (PDF).
  • Zmenila sa z mesačníka na dvojtýždenník.
  • Zmenila sa na plnofarebný časopis.
  • Pre čitateľov je BEZPLATNÁ.
  • Jej organickou súčasťou je web www.dobraskola.sk.

Inzerentom ponúkame priestor 1) v samotnom PDF-časopise, 2) na webe www.dobraskola.sk a v obmedzenej miere aj 3) na facebookovom profile časopisu www.facebook.com/casopisdobraskola.

V školskom roku 2019/20 vyjde 20 čísel DOBREJ ŠKOLY, každé v rozsahu cca 20 – 28 strán. Každé číslo je vo formáte PDF distribuované všetkým odberateľom, ktorých je v súčasnosti už takmer 1 200, pričom ich počet kontinuálne narastá. Okrem toho má časopis desiatky odberateľov cez AppStore, ktorí ho čítajú na iPadoch či iPhonoch. 

V septembri 2019 sme spustili aj celkom nový web www.dobraskola.sk. Veríme, že aj vďaka nemu bude počet čitateľov DOBREJ ŠKOLY ďalej rýchlo rásť.

Vydavateľom časopisu je Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA.

Scroll to top