Author : Mária ŠKODOVÁ

Ďalšie články: Mária ŠKODOVÁ

učenie sa v kuchyni
Biológia, prírodoveda

Hodiny v kuchyni

Učiť v školskej kuchynke vedecké poznatky nie je žiadna veda Kuchyňa bola a snáď ešte stále

Viac »
Scroll to top