Hodiny v kuchyni

učenie sa v kuchyni

Učiť v školskej kuchynke vedecké poznatky nie je žiadna veda

Kuchyňa bola a snáď ešte stále je teplým epicentrom každej rodiny. Kuchyňa je plná života – žijeme v nej my a živý je aj materiál, s ktorým v nej pracujeme.

Rozhodli sme sa, že oživíme aj našu školskú kuchynku. Chodia sem na hodiny žiaci druhého stupňa, ktorí majú predmet človek a príroda v kuchyni, a žiaci prvého stupňa na prírodovedu. Kuchynka býva každý druhý týždeň dve hodiny.

Celý svet v kuchyni

Popri príprave jedál zo sezónne aktuálnych surovín, ako jablká, tekvica, zemiaky, kapusta, kukurica, sa snažíme deti nenásilným spôsobom naučiť aj niečo viac. Názorne môžu pochopiť mnohé fyzikálne aj chemické procesy, ako sú teplota, bod varu, objem, hmotnosť, či namiešať rôzne roztoky: roztok s kypriacim práškom, soľou, sacharidmi, tukmi, kyselinou octovou. Sú to procesy, ktoré sa dejú v kuchyni takmer stále. 

Deti sa tu môžu viac a prakticky dozvedieť o biologických vlastnostiach používaných surovín (malvíc, kôstkovíc, olejnín, obilnín) a naučiť sa využívať ich vlastnosti pri príprave rôznych pokrmov. Pri bylinkových čajoch hovoríme o liečivých bylinách lúk, teplote a dehydratácii. Pri príprave zemiakových dobrôt si povieme o pôvode ľuľka zemiakového, o jeho pestovaní a význame a o tom, ako predísť zhnednutiu očistených zemiakov.

V tomto školskom roku do vyučovania zapájame aj geografiu. Žiaci si z učiva vyberú štát, ktorý ich zaujal. Zistia si recept ich národného jedla, ktoré si potom v kuchynke uvaria. Najbližšie to bude Rusko a bude sa variť boršč. Pripomenieme si hlúbovú zeleninu, kvasenie, zhodnotíme účinok vitamínov a soli na zeleninu i na človeka.

Kultivujeme stolovanie aj myslenie

Počas samotnej prípravy jedál sa deti tiež majú možnosť naučiť bežným zručnostiam potrebným pri spracovávaní surovín, ako je lúpanie, krájanie, varenie, pečenie, dusenie, taktiež stolovaniu a estetickému naservírovaniu podľa vlastnej fantázie. Slušné správanie pri stole a dodržiavanie základných hygienických návykov je nevyhnutnou súčasťou celého procesu. 

Z tém, ktorými sme sa na predmete človek a príroda v kuchyni zaoberali, si môže žiak vybrať tú, ktorá ho najviac zaujala a spracovať ju v eseji. Pri jej písaní musí dodržať nasledujúcu štruktúru: 

Pútavý a výstižný nadpis. 

Reklama, v ktorej je potrebné zaujímavo a presne vystihnúť tému a zaujať čitateľov. 

Uviesť aspoň tri fakty, oporné body, na ktoré bude môcť vyjadriť svoj názor. 

Rieka myšlienok – žiak sa nechá uniesť prúdom myšlienok a názorov na zvolenú tému. Drží sa pritom vybratých oporných bodov – faktov, vyjadruje názor na ne a postoje k nim, hodnotí danú tému či problematiku. 

Jednou až troma vetami žiak napíše ponaučenie, čo si chce z danej témy naozaj zapamätať a čo považuje za najdôležitejšie a kľúčové. 

Jablková učebnica

Naposledy sme z jabĺk, mrkvy a banánu vyrábali mixovaný ovocný džús, ktorý je teraz in. Najprv sme určovali hmotnosť jabĺk: koľko váži jedno jablko a koľko jabĺk je v jednom kile. Počítali sme, koľko zaplatí jedna trieda za ovocie v prebiehajúcom školskom projekte, keď raz do týždňa dostáva dieťa jeden kus ovocia, napríklad jablko, za 5 centov. 

Postupne sme jablká čistili, krájali a zmiešali. Názorne sme si vysvetlili učivo z chémie: jablko, banán a mrkva sú zložky. Pokrájané a pomiešané vytvárajú rôznorodú zmes. Do zmesi sme pridali 100 ml vody a rozmixovali. V tejto časti sme zisťovali objem vody a rozmixovanej zmesi.

Medzi jablkami bolo aj jedno zhnité, na ňom sme si vysvetlili, čo znamená výraz monilióza jabĺk a ako vzniká. Počas práce sme debatovali o ekologickom pestovaní ovocia.

Jedlo, ktoré si pripravíme, aj skonzumujeme. Po ňom zvyčajne žiaci vypracujú krátky pracovný list o tom, čo sme sa naučili. 

Na hodiny kuchynky sa deti vždy veľmi tešia a nie je to len kvôli pochúťkam.

Mária ŠKODOVÁ, Škola Fantázia, Banská Bystrica

Hodiny v kuchyni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top