Author : Martin JARAB

Ďalšie články: Martin JARAB

Biológia, prírodoveda

Súboj na biológii

Aktivita je dobrá na preopakovanie vedomostí zábavnou formou. Inšpiráciu som čerpal z podobnej aktivity, ktorú

Viac »
Scroll to top