Anglicko, Port Talbot – outdoorová biológia

outdoorová biológia

V auguste 2010 som dostal e-mail od SAŽP o možnosti prihlásiť sa na zahraničný kurz vyučovania „outdoorovej biológie“ (výučba mimo učebňu). Napriek komplikovanej angličtine v prihláške cez program Comenius som o pár mesiacov získal grant. Vo februári 2011 som už smeroval do Port Talbotu. Cesta neprebehla bez komplikácií, čo je pre mňa typické, a aj výsledné dojmy z kurzu som mal rozpačité. 

Na cestu do UK som využil autobus. Viem, lietadlo je rýchlejšie, ale vzhľadom na to, že som chcel stihnúť úvodnú večeru, som sa rozhodol takto. Cestou sa autobus pokazil, a tak som mal sedemhodinové meškanie. Musel som si kúpiť nový lístok a objednať taxík. Aspoň som o sebe zistil, že dokážem reagovať po anglicky aj v krízových situáciách. 

Kurz trval šesť dní a odohrával sa v jednej z pobočiek FSC, organizácie, ktorá sa zaoberá environmentálnou výchovou. Sídli uprostred pasienkov a lúk, kde chovajú rôzne druhy domáceho, pôvodného dobytka. Program začínal vždy o deviatej ráno a končil o deviatej večer. Aktivity boli zamerané na vyučovanie biológie priamo v prírode.

Na Slovensku máme málo organizácií, ktoré ponúkajú takéto aktivity (poznám len Strom života). 

Prístup Angličanov k environmentálnym aktivitám je vedeckejší. Napríklad na určovanie počtu druhov rastlín sa nebáli použiť aj Simpsonov index diverzity, ktorý sa bežne používa vo vedeckých kruhoch. Páčili sa mi určovacie kľúče na suchozemské i vodné bezstavovce. Aj malé dieťa s minimálnymi znalosťami by sa v nich vedelo orientovať.

Nie všetko bolo pozitívne. Kurz prebiehal miestami chaoticky. Častokrát som nevedel, aký program bude nasledovať. Organizátorov kurzu som musel opakovane žiadať o elektronické kópie zaujímavých materiálov z prednášok. 

 Martin JARAB
Súkromná základná škola, Žilina

PS: V rámci kurzu sme navštívili aj miestnu primary school – základnú školu (pre deti od 5 do 11 rokov). V každej triede mali jedného až dvoch asistentov (dobrovoľníka či profesionála), ktorí pomáhali žiakom pri vyučovaní. Pre Slovensko je to čistá utópia.

Anglicko, Port Talbot – outdoorová biológia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top