Author : Silvia KOPÁČIKOVÁ a Róbert BORBÉLY

Ďalšie články: Silvia KOPÁČIKOVÁ a Róbert BORBÉLY

experimenty v škole
Biológia, prírodoveda

Zážitkové workshopy

Učíme chémiu a biológiu interaktívne a zážitkovo Prírodovedné predmety nepatria vždy k tým obľúbeným. Žiakom sa

Viac »
Scroll to top