Zážitkové workshopy

experimenty v škole

Učíme chémiu a biológiu interaktívne a zážitkovo

Prírodovedné predmety nepatria vždy k tým obľúbeným. Žiakom sa často zdajú byť náročné či málo záživné. Aj preto sme sa na našej škole rozhodli zatraktívniť vyučovanie týchto predmetov v inovatívnom projekte Interaktívna biológia a chémia

Moderné pomôcky na vyučovaní

Projekt spája moderné digitálne interaktívne pomôcky s praktickými pozorovaniami prírodných procesov a javov. Žiaci prostredníctvom dotykových technológií (interaktívna tabuľa, tablety) skúmali a riešili praktické úlohy, no zároveň svoje skúsenosti odovzdávali mladším spolužiakom formou zážitkových workshopov. Žiaci používali rôzne modelové, meracie a monitorovacie prostriedky ako modely ekosystémov a skleníkov, digitálne LCD mikroskopy, načúvače zvukov hmyzu či digitálne pH sady.

V skleníku 

Prvá aktivita bola zameraná na vysvetlenie fungovania ekosystému pomocou ekosystémových a skleníkových súprav. Žiaci si najprv v uzavretom priehľadnom priestore vypestovali rôzne rastliny ako žerucha, paradajka, fazuľa a iné. Potom skúmali podmienky klíčenia a rastu rastlín v umelom ekosystéme a robili experimenty. Vo svojom ekosystéme navodzovali rôzne prírodné procesy – vytvárali umelý dážď, fúkali slamkou oxid uhličitý, produkovali vodnú paru. Porovnávali rozdielne životné podmienky tých istých rastlín v bežných a v zmenených situáciách bez vody, svetla, tepla či prístupu vzduchu. 

Spoznávame hmyz

Druhá aktivita bola zameraná na tému ústne a pohybové orgány hmyzu. Pomocou digitálnych LCD mikroskopov mohli žiaci detailne študovať a pozorovať vlastnosti trvalých preparátov hmyzu, ako aj živých chovateľských druhov, ako sú kobylky, modlivky, saranče, včely, lienky, bzdochy. Niekoľko nových preparátov si aj samostatne zhotovili do sklenených preparačných misiek. Zaujímavé bolo tiež porovnávanie rôznych typov ústnych orgánov a končatín v živom, ako aj v preparovanom stave. 

Chemický chameleón

Tretia aktivita Chemický chameleón alebo Prečo roztoky menia farbu bola zameraná na meranie pH roztokov a farebné zmeny pH indikátorov. Žiaci merali pH modernými senzormi bez použitia klasických pH papierikov a sledovali hodnoty pH bežných látok každodenného života. Každý mal možnosť zvoliť si vlastný roztok: mlieko, sliny, ocot, čistiace granule do odpadu či mydlovú vodu. Zároveň žiaci porovnávali nepresnosť používania známych pH papierikov v porovnaní s presnejšími pH senzormi. 

Zvuky prírody

V poslednej aktivite počúvali žiaci rôzne zvuky hmyzu prostredníctvom zosilňovacích načúvačov. Žiaci mali k dispozícii nádobky so slúchadlami, vďaka ktorým si mohli vypočuť aj zvukové prejavy takých druhov živočíchov, ktoré nie sú dostatočne počuteľné voľným uchom, ako je napríklad včela, saranča, mucha či cvrček. Zaujímavým spestrením bolo sledovanie prejavov toho istého živočícha v rôznych podmienkach, napríklad pri zachladení v chladničke, podráždení pohybom pohára či vhodením koristi. 

Zážitkové a projektové vyučovanie

Žiaci si projektovou prácou osvojili nielen nové vedomosti, ale sa aj naučili prezentovať výsledky vlastnej práce a zažili úspech pred spolužiakmi rôznych vekových kategórií.   

Neustále sa ukazuje, že v dnešnej preinformatizovanej a technicky vyspelej dobe sú vyhľadávaní odborníci s kvalitným technickým alebo prírodovedným vzdelaním. Aj preto je dobré túto vyučovaciu oblasť neustále popularizovať a oživovať, aby sa nestala nočnou morou nielen v školskom, ale i v pracovnom živote. Aj tento projekt ukázal, že keď sa žiakom vytvorí vhodné zážitkové a aktivizujúce vyučovacie prostredie, žiaci sú motivovanejší, aktívnejší a získané poznatky sú trvalejšie.

Silvia KOPÁČIKOVÁ, Róbert BORBÉLY,
ZŠ, Trieda SNP, Banská Bystrica

Zážitkové workshopy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top