biológia

biológia

Previous
Next
partita v matematike a biológii
Biológia, prírodoveda

Parita a netradičné medzipredmetové vzťahy

Inšpirácia pre učiteľov matematiky a prírodopisu Parita patrí medzi jednoduchšie matematické pojmy. Má však významnú propedeutickú hodnotu, lebo je jedným z prvých abstraktných pojmov. Ďakujeme jej

Viac »
Scroll to top