Author : David KRÁLIK

Ďalšie články: David KRÁLIK

Biológia, prírodoveda

Nuda na prírodovede

Doteraz sme sa nudili najmä počas krátkych rozohrievačiek a opakovačiek. Preto navrhujem: poďme sa nudiť

Viac »
Scroll to top