Nuda na prírodovede

Doteraz sme sa nudili najmä počas krátkych rozohrievačiek a opakovačiek. Preto navrhujem: poďme sa nudiť priamo pri učení. Jedným z vhodných predmetov na to je prírodoveda. Takže, dámy a páni, privítajme nudnú prírodovedu.

Kto netriedi s nami, je triedny nepriateľ

Než s deckami začnete hľadať odpoveď na otázku, prečo separovať odpad, požiadajte ich, aby na nasledujúcu hodinu priniesli svoje domáce odpadky za jeden deň. Všetky smeti dajte na kopu. Môžete zmerať, akú veľkú plochu zaberajú prinesené odpadky, prípadne odhadnúť, koľko dní by trvalo, kým by ste svojimi odpadkami zapratali celú triedu. Koľko by bolo odpadkov, ak by sa k vám pridali aj ďalšie triedy alebo celá škola? A ďalšie školy, všetky školy na Slovensku, všetky školy na svete… Debatu možno zakončiť otázkou, čo by sa stalo, keby sme tieto odpadky nevedeli nijako spracovať (čo je prípad netriedeného odpadu) a museli by sme ich len hádzať na nejakú veľkú hromadu.  

Ak už sa zhodneme, že triedenie odpadu je dôležité, treba sa naučiť, kam patria jednotlivé odpadky. Každé dieťa dostane „sprievodcu triediča“ (malá kartička, kde bude niekoľko základných informácií, čo kam patrí). Na zemi sú flipchartové papiere s nápismi: plasty, sklo, papier, bioodpad. Je možných viacero alternatív. Decká si ťahajú papieriky, kde sú napísané jednotlivé veci a následne musia skočiť na správny papier, alebo na nich jednoducho pokrikujeme: „Ferko – mikroténové vrecúško od desiaty!“ Dá sa to spraviť aj ako súťaž družstiev: úlohou bude čo najskôr umiestniť všetkých svojich členov do správnych kontajnerov. Do poznámok v zošite si decká môžu nalepiť svojho malého „sprievodcu triediča“ a pripísať vlastnú úvahu, prečo by vlastne mali triediť odpad.

Raz zažiť je ako stokrát vidieť

Keď som raz doma skúšal dcéru z tráviacej a dýchacej sústavy, plietla tie orgány hala-bala. Napadlo mi, že je to kvôli abstraktnosti poznatkov. Skrátka, obe sústavy sa naučila naspamäť a potom sa jej názvy orgánov mýlili. Preto som v škole začal používať stany, tunely, spacáky a laná a všeličo ďalšie na vymodelovanie práve preberanej sústavy. Decká si ju mohli prejsť a skúsiť, čo sa tam deje. Ak sme preberali dýchanie, museli vojsť nosom, či ústami, potom sa preplazili hrtanom, priedušnicou, prieduškami a končili v pľúcach, kde museli zahodiť kyslík a vziať oxid uhličitý. Na pripravené papiere si decká zapisovali, kadiaľ idú a tiež čo sa s nimi vlastne deje. Tieto zápisky sme si následne spoločne skontrolovali a neskôr použili ako poznámky do zošita. Takto sme absolvovali tráviacu, dýchaciu, vylučovaciu a rozmnožovaciu sústavu. V rámci opakovania sme skombinovali aj viacero sústav dohromady. Na stavbu sústav možno použiť čokoľvek, takže ak nemáte stany, postačia lavice, stoličky, deky a plachty a pod.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mobil na hodine

Niekto tvrdí, že zapnutý mobil na hodine je nevhodný. Ja si však myslím, že všetko je len otázkou pravidiel a mobilný telefón nám môže poskytnúť zaujímavé možnosti. Mne sa napríklad veľmi osvedčil, keď sme preberali ľudské telo. Keď mali deti popisovať stavbu tela, jednoducho sa dvojice odfotili, potom svoje fotky hodili do počítačov, upravili v painte (skicári) a nakoniec popisovali. Neviem prečo, ale popisovať samých seba im pripadalo zábavné a vtipné. A ak deťom pripadá niečo zábavné a vtipné (nebodaj aj zaujímavé), potom sa učia omnoho ľahšie.

Vôňa domova

Pred časom, keď sme sa s rodinou sťahovali, navštívili sme so ženou obchodný dom IKEA, aby sme nejako vkusne (a nie veľmi draho) vybavili novú kuchyňu. Objavil som tam skvelý program, ktorý umožňuje plánovať rozmiestnenie nábytku v miestnosti. Neskôr som sa dozvedel, že tento program možno nájsť aj na internete, pričom jeho vy­užívanie je bezplatné (program nájdete na www.ikea.sk, na ľavej strane nájdete „ikea plánovacie pomôcky“, po rozkliknutí máte možnosť buď si stiahnuť plánovací program do svojho počítača, alebo pracovať iba v otvorenom programe na stránke). 

Keď sme sa na prírodovede dostali k téme „plán miestnosti“, nemohol som odolať. Na základe vlastnej skúsenosti vrelo odporúčam vyskúšať. Stačí vziať decká k počítačom (táto aktivita je možná len v triede s počítačmi a pripojením na internet), kde vopred spustíte plánovací program. Poviete im zopár inštrukcií a necháte ich, nech si skúsia zariadiť svoje vysnívané miesto. Keď majú decká svoje miestnosti hotové, je tu možnosť meniť uhol pohľadu. Svoje virtuálne izby môžu vidieť aj zhora, aj zboku, môžu si trojrozmerný obraz otáčať. Výsledný obrázok možno vytlačiť, alebo ho dieťa môže poslať rodičom e-mailom.

Možno tieto aktivity nie sú ničím výnimočné. No možno ani nič výnimočné nie je potrebné… možno stačí len trošku popustiť uzdu fantázii a deťom sa bude v škole páčiť.

Nuda na prírodovede

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top