Author : Ibolya STRAUSSOVÁ

Ďalšie články: Ibolya STRAUSSOVÁ

Biológia, prírodoveda

Hrali sme sa na hodiny

Učiť malých určovať čas na ručičkových hodinách nie je vždy jednoduché. Nepoznajú minúty, sekundy, premeny

Viac »
Environmentálna výchova

Múdra zemeguľa

Motto: Až umrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba bude chytená, vtedy si

Viac »
Scroll to top