Múdra zemeguľa

Motto: Až umrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba bude chytená, vtedy si uvedomíme, že peniaze sa jesť nedajú.

Každé dieťa dostalo kúsok z rozstrihanej zemegule. Jeho úlohou bolo namaľovať nejaký odkaz, ktorý mal smerovať k naplneniu motta. 

Centrálnou myšlienkou zhlukovania sa stala zemeguľa. Žiaci si ju pozreli a každý napísal tri návrhy, ako zlepšiť život na Zemi. Následne ich roztriedili – podobný význam k podobnému. Každej skupine priradili jednu spoločnú myšlienku.

Tie napísali na veľké papiere a pripli okolo zemegule. Spájali ich s obrázkami, ku ktorým dané pojmy patrili: takto sme celú zemeguľu prekryli spleťou stužiek.

Na ďalší deň, na Deň Zeme, sme lístky premiestnili vedľa zemegule. Začali sme zhlukovanie odznova, tentoraz medzi samotnými pojmami navzájom.  Riadeným rozhovorom sme sa dopracovali k poznaniu, že jednotlivé zložky prírody sú navzájom prepojené a ak zni­číme jednu, zničíme i druhú.

Vznikla nástenka, z ktorej sme sa veľa naučili. Každý sa zúčastnil, deti si pomáhali a mohli vyniknúť aj tí slabší. A čo je najdôležitejšie – k poznatkom sa dopracovali samy. Na nástenku boli deti patrične hrdé a postupne ju aktualizovali podľa toho, čo sa dočítali či videli v televízii.

Ibolya STRAUSSOVÁ
ZŠ, Nižný Klátov

Múdra zemeguľa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top