Author : Martin MOJŽIS

Ďalšie články: Martin MOJŽIS

Astronómia

Mastný chlieb

Dobré vyučovanie prírodných vied by malo žiakov učiť aj plánovať vlastné pokusy, realizovať ich a

Viac »
Fyzika

Plochá Zem

Skúmaním neexistujúcich svetov na hodinách fyziky či geografie by sa žiaci mohli mnoho naučiť. Všetci

Viac »
Scroll to top