Pánom študentom z lásky

médiá a vzdelávanie

Vždy, keď počujem, ako sa úroveň našich vysokoškolákov z roka na rok zhoršuje, v duchu sa usmejem. Nie preto, že by som túto skutočnosť podceňoval. A už vôbec nie preto, že by som sa z nej tešil. Usmievam sa preto, lebo ja takúto skúsenosť nemám. Považujem to za obrovské šťastie a usmievam sa od radosti.

Neviem objektívne posúdiť, ako je to s údajne klesajúcou kvalitou študentov prvých ročníkov vysokých škôl. Ale poznám minimálne dva dôvody, ktoré by takýto pokles kvality mohli spôsobovať. Prvý je nepríjemný: roky sa tu na základných a stredných školách experimentovalo na ľuďoch (hovorilo sa tomu školské reformy) a to sa nejako prejaviť musí. Druhý dôvod je príjemný: časť najlepších maturantov nejde študovať na slovenské vysoké školy, pretože majú možnosť ísť na zahraničné. A to je jedna z najlepších vecí, aká nás mohla postretnúť.

Viem subjektívne posúdiť, ako je to s kvalitou študentov teoretickej fyziky na bratislavskom matfyze. A tá podľa mňa neklesá. Rok čo rok prednášam ľuďom, z ktorých mnohí sú veľmi šikovní. Táto šikovnosť je navyše často sprevádzaná veľkým záujmom a výnimočnou pracovitosťou. Kontakt s takýmito študentmi je pre mňa veľmi inšpirujúci. A musím povedať, že som sa pri nich za tie roky mnoho na-učil, najmä vďaka otázkam, ktoré mne samému nikdy nenapadli a na ktoré som mnohokrát vôbec nevedel rýchlo odpovedať.

Z času na čas sa stane, že nám učiteľom niektorí bývalí študenti poďakujú. Ja by som to tentoraz chcel otočiť a poďakovať svojim študentom. Urobili toho pre mňa naozaj veľa.

Martin MOJŽIŠ,
vysokoškolský učiteľ

Pánom študentom z lásky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top