Author : Monika DILINGEROVÁ

Ďalšie články: Monika DILINGEROVÁ

hry a matematika
Matematika

Hry a matematika

Matematika zahŕňa veľmi veľa oblastí, s ktorými sa žiaci v škole, a nielen v škole, stretávajú.

Viac »
Scroll to top