Spoločenské hry v škole – geometria, symetria, farby, priestor…

geometria hrou

Dnes sa pozrieme na zúbky geometrii. Využijeme symetrie, obsahy, ofarbovania, 3D-priestorovú predstavivosť i kombinatorickú geometriu. Začnime od konca, aj keď to nie je čistá geometria, skôr kombinatorika.

Rýchlu postrehovú hru Set si môžete vytvoriť aj na hodine. Stačí mať poriadny štós papierových kartičiek, na ktoré budú žiaci kresliť. Každá kartička má niekoľko atribútov: tvar obrazca (trojuholník, štvorec, kruh), počet obrazcov, farba obrazcov (červená, zelená, modrá) a výplň. Každý atribút má tri možnosti. Set tvoria tri kartičky, na ktorých sa atribúty zhodujú, alebo sú zastúpené všetky tri možnosti atribútu. V hre ide o rýchle rozpoznanie setu medzi 12 vyloženými kartičkami. Zaujímavé je sledovať žiakov, ako si sami vysvetľujú a zdôvodňujú prečo niečo je, alebo nie je set. Na jednej vyučovacej hodine sa stihnete porozprávať o kombinatorike, vyrobiť i zahrať si hru. Ak rozmýšľate o ďalšom využití hry, skúste dať žiakom tieto dve otázky: Aká je pravdepodobnosť, že medzi 12 vyloženými kartičkami nie je ani jeden set? Koľko kartičiek treba vyložiť aby medzi nimi určite set bol? 

Hry Callisto a Blokus (na obrázku) pracujú s dielikmi pentomína. Každý hráč sa snaží postupne umiestniť čo najviac dielikov svojej farby na herný plán. Pre mladšie deti je lepšie Callisto, lebo jeho dieliky sa navzájom dotýkajú stranou a hráč má viacero možností, kde začať. V hre Blokus sa dieliky jednej farby musia dotýkať iba vrcholmi, čo je zložitejšie. Hráč kontroluje nielen jemu dostupné miesta, ale aj medzery medzi jeho dielikmi. Dieliky sú obojstranné, takže žiak uvažuje o tvaroch, ktoré vidí pred sebou, aj o tvaroch s nimi súmerných. Hra pokračuje, kým aspoň jeden hráč vie umiestniť svoj dielik. Nie je rozhodujúci počet neumiestnených dielikov, ale ich obsah. 

Vyberme sa trošku do školských čias, keď sme pod, ale i na lavici hrávali piškvorky. Tí zdatnejší hrali aj 3D piškvorky. Ale viete, že piškvorky sa dajú hrať aj s premenlivým plánom? V hre Pentago položíte svoju guľôčku a jednu štvrtinu plánu pootočíte o 90°. Hrá sa na pláne 6 x 6 a vašou úlohou je získať neprerušenú líniu piatich vlastných guľôčok v riadku, stĺpci či na uhlopriečke. V klasickej verzii existuje aj zväčšený plán pre 4 hráčov.

Ubongo (na obrázku) je veľmi obľúbená hlavolamová hra pre 2-4 hráčov. Každý hráč dostane predlohu a 3-4 (podľa obťažnosti) dieliky, ktorými má svoju predlohu vyplniť. Hra je chytľavá a rýchla. Medzičasom sa objavila „ťažšia“ verzia s menom Ubongo Duel, ale i verzia na šesťuholníkovej sieti Ubongo Extrem.

Všetky menované hry podporujú rozvoj priestorovej predstavivosti, no poväčšine ide o 2D priestor. Ak chceme pridať tretí rozmer, pomôže nám Ubongo 3D. Hráč má opäť zaplniť svoju predlohu, no tentokrát má mať „dvojposchodovú“ stavbu, ktorú tvorí z mnohostenov. Každý mnohosten je vytvorený z pevne spojených kociek. Často robia žiakom problémy niektoré otočenia mnohostena. Každá jedna stavba je v riešeniach zobrazená a žiaci sa postupne učia používať telesá v ich rôznych možných polohách. Pri častejšom hraní sa zlepšuje schopnosť postaviť stavbu, ale i priestorovo „vidieť“. 

Hlavolam IQ Puzzler (na obrázku) prípadne IQ Cabin spája rovinu i priestor. Vašou úlohou je usporiadať prvky do predpísaného tvaru. Jednotlivé jeho diely pozostávajú z pevne pospájaných guľôčok. Tieto treba uložiť do škatuľky tvaru obdĺžnika, či rakety, pritom niektoré diely sú vopred vložené. Návod obsahuje viac ako 90 zadaní (podľa druhu hlavolamu) pre ukladanie do škatuľky. Pridanou hodnotou je priestor. Z dielikov je možné stavať aj pyramídy. V návode je viac ako 60 zadaní. Všetky zadania sú zoradené do úrovní a majú edukačný charakter. V prvých úrovniach môžu riešitelia odpozorovať rôzne možné umiestnenia jednotlivých dielikov a neskôr ich efektívne využijú. 

Monika „Dilli“ DILLINGEROVÁ
www.ihrysko.sk

Spoločenské hry v škole – geometria, symetria, farby, priestor…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top