Author : Miroslava VAVROVÁ

Ďalšie články: Miroslava VAVROVÁ

Biológia, prírodoveda

Od kvapky vody k šálke čaju

V rámci projektu Zelená škola sme v učebni biológie vytvorili tri stanovištia s rôznymi prezentáciami.  Čistička, napätie, tvrdosť

Viac »
Matematika

Finančná mafinológia

Počas týždňa globálneho vzdelávania sme vyskúšali blokové vyučovanie finančnej gramotnosti. Východiskovým materiálom bol pracovný zošit

Viac »
Scroll to top