Finančná mafinológia

Počas týždňa globálneho vzdelávania sme vyskúšali blokové vyučovanie finančnej gramotnosti. Východiskovým materiálom bol pracovný zošit Finančná gramotnosť pre žiakov ZŠ, z ktorého sme vybrali štyri pracovné listy.

Ako na rodinný rozpočet

V prvom pracovnom liste sa žiaci zaoberali osobným rozpočtom. Pracovali samostatne, zapisovali do tabuľky príjmy a výdavky, zisťovali prebytok a deficit, riešili problém s chýbajúcimi financiami (pôžička od rodičov, sporenie atď). 

Pri druhom pracovnom liste sa žiaci, dozvedeli, akými príjmami môže disponovať rodina, že výdavky sú stabilné a kontrolovateľné. Navrhli aj možnosti ich znižovania. Vypočítali výšku finančnej rezervy a dĺžku jej vytvárania. 

Úloha v treťom pracovnom liste bola zameraná na návrh rozpočtu oslavy. Žiaci vytvorili štvorčlenné tímy, ktorých úlohou bolo pripraviť oslavu spolužiakovi. Z vyzbieraných peňazí mali nakúpiť nielen potraviny na oslavu, ale aj darček pre oslávenca. Ceny jednotlivých položiek hľadali cez internet v katalógoch. Riešenia tímov boli rôznorodé a zaujímavé, našli aj možnosť, ako darček získať zadarmo alebo za symbolickú cenu. Posledná úloha v štvrtom pracovnom liste bola motiváciou na zvládnutie predchádzajúcich troch.

Ide sa piecť!

Na stole už boli pripravené suroviny, no recept bol len na dva mafiny! A všetko to bolo vyjadrené v záhadných jednotkách PL a ČL. 

Najprv sme si pripravili základnú dávku cesta podľa receptu, zároveň sme počas prípravy všetko merali a vážili v jednotkách SI. Hodnoty sme zapísali a kým sa piekli pokusné dva kúsky, prepočítali sme množstvá na potrebný počet mafinov pre celú triedu. Jedni žiaci krájali čokoládu, iní vážili suroviny, ďalší miešali či umývali riad. Nikoho nebolo treba poháňať do práce. Hotové mafiny chutili výborne. A samozrejme, u žiakov mala takáto forma vyučovania zaručený úspech. ν

Miroslava VAVROVÁ
Gymnázium I. Kupca, Hlohovec

Finančná mafinológia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top